Vánoce s fyzikou 2017

Dne 20. 12. 2017 proběhly další Vánoce s fyzikou…

Cena za vynikající studentskou prezentaci pro Ing. Vojtěcha Munzara

Student doktorského studia Ing. Vojtěch Munzar získal cenu nakladatelství Springer „Neutron Stars and Pulsars“ za vynikající studentskou prezentaci na studentské konferenci diagnostiky plazmatu PhDiaFusion 2017 na téma „Ion beams and magnetic fields in a deuterium Z-pinch.“

Podzimní škola pro středoškolské učitele

Katedra fyziky FEL ČVUT pořádala od 30. 11. do 2. 12. 2017 pro středoškolské pedagogy akci s názvem „Podzimní škola“. Děkujeme našim hostům, že si i v rámci svých nabitých programů našli na tento třídenní seminář čas. Připravený program zahrnoval několik zajímavých přednášek a exkurzí do laboratoří. Mimo hlavního programu nám společná setkávání s kolegy umožnily prodiskutovat společné problémy, které se prolínají celým školským systémem. Dále jsme společně vyhodnotili motivační akce pro středoškolské studenty, které pro ně každoročně naše fakulta připravuje. V neposlední řadě jsme se věnovali i přípravě podkladů pro budoucí společné projekty, zaměřené na propagaci přírodních a technických věd na středních školách.

VZLUSAT-1 – je stále na oběžné dráze Země

VZLUSAT-1 je technologická družice typu CubeSat, vyvinutá, postavená a otestovaná jako výsledek spolupráce několika českých společností a zaštítěná projektem QB50, ze kterého byl spolufinancován start.

Družice VZLUSAT-1 v laboratoři.

Hlavním řešitelem projektu je Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech, kde byla družice konstruována. Za FEL ČVUT se v projektu angažoval Ing. Ladislav Sieger z katedry fyziky, který vedl úspěšně obhájené diplomové práce studentů Ing. Veroniky Stehlíkové, Ing. Martina Urbana a Ing. Ondřeje Nentvicha z katedry radioelektroniky, kteří se společně s Ing. Tomášem Báčou zabývali návrhem, konstrukcí a testováním samotné družice. Družice byla vypuštěna 23. června 2017.

 

 Záznam ze startu rakety PSLV – C38.

Více informací najdete zde.

Kompletním popisem problematiky se bude zabývat série bulletinů:

 

 

Francouzští studenti nadšeni ekologickým inženýrstvím na FEL ČVUT

V letním semestru 2017 přijelo díky spolupráci prof. Borise Šimáka z katedry telekomunikační techniky na FEL ČVUT studovat přes 30 francouzských studentů z Institut supérieur d’électronique de Paris (ISEP). Spolu s další desítkou zahraničních studentů si zapsali kurz ekologického inženýrství (Environmetal Engineering resp. Ekologie a ekotechnika) vyučovaný v angličtině doc. Rudolfem Bálkem a doc. Zdeňkem Staňkem na katedře fyziky FEL ČVUT.

V kurzu se studenti věnovali zejména přírodním a fyzikálním složkám životního prostředí: půdě, vodě, slunečnímu záření, mechanickým, elektrickým, magnetickým polím, excitovaným a ionizovaným částicím, i odpadům. Probíraly se metody měření a senzory různých environmentálních veličin. Praktické aplikace těchto metod studenti prováděli jak v laboratořích katedry fyziky tak venku na vybraných přírodních lokalitách v Praze a okolí.

Studenti měli o problematiku ekologického inženýrství nevšední zájem, což se projevilo i jejich téměř 100% účastí na kurzu. Byli vysoce aktivní na přednáškách, v laboratořích i při měřeních v přírodě. ISEP pošle své studenty i příští rok.


Měření struktury  a zvrstvení půdy Schlumbergerovu metodou (čtyřbodová odporová metoda) v lokalitě Džbán v Praze 6.

Studenti uspěli v soutěži „Cena Nadace ČEZ“

Dne 27. června 2017 se konalo národní finále 18. ročníku soutěže „Cena Nadace ČEZ.“ Cena Nadace ČEZ je soutěží o nejlepší vědeckotechnickou práci studentů technických univerzit v České republice. Studentské práce soutěží v šesti oborech: klasická energetika a tepelně energetická zařízení, jaderná energetika a souvislosti, elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony, elektrotechnologie a měření, ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky, obnovitelné zdroje energie a životní prostředí.

Odborná porota složená z vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe posoudila kvalitu práce, tvůrčí přínos a schopnosti autorů prezentovat své výsledky před odbornou veřejností. Vybrané nejlepší práce byly publikovány ve sborníku. Autoři a autorky těchto prací obdrželi od Nadace ČEZ diplomy a získali finanční příspěvek pro svůj další profesní rozvoj (5.000 – 15.000 Kč).

V letošním 18. ročníku soutěže významně uspěli studenti katedry fyziky FEL ČVUT v Praze ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AVČR. Druhé místo v oboru elektrotechnologie a měření získal za svou práci Ing. Jan Fait, třetí místo Ing. Daria Miliaieva. V oboru obnovitelné zdroje energie a životní prostředí získala třetí místo Mgr. Petra Matunová. Blahopřejeme.

Doktorandka Petra Matunová oceněna na konferenci Computational Nanotechnology

Doktorandka Petra Matunová z Fyzikálního ústavu AVČR a katedry Fyziky FEL ČVUT prezentovala na konferenci International Workshop on Computational Nanotechnology (IWCN 2017, Windermere, U.K.) poster s názvem „Computing interfacial properties of polypyrrole on diamond nanoparticles for photovoltaic applications“. Tento poster byl vyhlášen organizátory jako jeden z pěti nejlepších studentských posterů této konference.

Úspěch Viktora Hrušky na studentské konferenci POSTER 2017

Náš doktorand Viktor Hruška získal ocenění za nejlepší poster na studentské konferenci POSTER 2017, konané 23. května 2017 na FEL,  v sekci Natural Sciences, za práci Modal Approach for Sound Generation in Corrugated Pipes: A Phenomenological Model.

Gratulujeme!

 

Prof. Petr Kulhánek získal ocenění děkanem

Profesor Petr Kulhánek získal ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon za zimní semestr 2016/2017 v kategorii přednášející.

Gratulujeme!

Zpráva na webu FEL

 

Vánoce s fyzikou

I poslední Vánoce s fyzikou se vydařily a snad se nám podařilo vykouzlit i vánoční atmosféru, protože píšete „líbila se mi skvělá atmosféra“. Někdo z Vás nám sděloval „byl jsem tady loni“, čehož si velmi ceníme. Víme od Vás, že „profesor Kulhánek je na pohled sympatický člověk a jeho přednášky jsou zajímavé“. Jako pedagoga jej jistě potěší konstatování „pan profesor byl vtipný a jeho výklad si budu pamatovat“, „dodnes jsem nevěděl, že neutrino existuje, a proto se mi tato přednáška líbila“, „rozšířil jsem si obzory, zjistil jsem, že elektron není nejmenší část hmoty“. Nelze tedy, než společně s Vámi konstatovat „krásná přednáška, nešlo udělat nic lepšího, než ji navštívit“. Jsme rádi, že se vám líbí akce jako celek „líbí se mi myšlenka akce“, „občerstvení, tombola, dobrá propagace“, „rozdávají se sešity“. Potvrzujete nám, že je u nás lépe, než venku „je tu teplo“, „výborná akustika místnosti“. Rádi pro Vás začneme připravovat i příští Vánoce s fyzikou, neboť píšete “rád bych se podíval na další přednášku“. A navíc, jak jste sami zjistili, je stále o čem mluvit, protože „dozvěděla jsem se, že fyzika je neustále ve vývoji“:-)