Katedra fyziky pořádá v dubnu mezinárodní workshop RenewPV

Katedra fyziky je součástí rozsáhlé sítě pracovišť pro výzkum nových fotovoltaických materiálů a řešení, která je podpořená dlouhodobým projektem COST s názvem RenewPV (https://renewpv.eu). Projekt RenewPV sdružuje akademické a průmyslové týmy z celé Evropy a světa s cílem propojit kapacity, odborné znalosti, podpořit studentské stáže a podnítit tak další špičkový výzkum, vývoj a zavádění tenkovrstvých fotovoltaických technologií založených na anorganických chalkogenidech. Tyto materiály mají pro využití ve slunečních článcích řadu výhod: jsou netoxické, snadno dostupné, účinně absorbují sluneční světlo, nejsou závislé na přímém osvětlení, jsou odolné vůči defektům a degradaci, a dají se připravovat na skle i ohebných foliích (https://doi.org/10.1002/adfm.202212627). V dubnu tohoto roku proto pořádá katedra fyziky jednodenní mezinárodní workshop RenewPV, kde se sejdou účastnící z celého světa a budou prezentovat a diskutovat aktuální pokroky i problémy v přípravě těchto materiálů a funkčních struktur pro fotovoltaiku.