Fyzikální čtvrtky

Fyzikální čtvrtky jsou volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost. Přímý přenos přednášek sledujte zde.

Program na letní semestr 2020

S ohledem na vývoj situace v souvislosti s otevíráním vysokých škol, kdy je zřejmé, že v tomto semestru již nebudou moci být organizovány přednášky, jsme se rozhodli definitivně zrušit program Fyzikálních čtvrtků pro tento semestr a jednáme s jednotlivými přednášejícími o přesunech jejich přednášek na semestr zimní (říjen až prosinec 2020). Pevně věříme, že v tu dobu již bude situace stabilizovaná a budeme moci přednášet bez omezení počtu posluchačů.

Přednášky se konají v posluchárně č. 209
v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16.15 hod.

Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT
pro podporu celoškolských aktivit.

Srdečně zveme všechny zájemce

 

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
organizátor
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
vedoucí katedry