Fyzikální čtvrtky

Fyzikální čtvrtky jsou volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost. Další informace najdete na Facebooku. Záznamy přednášek najdete také na  YouTube.

 

Program na zimní semestr 2023/2024

 

5. 10. 2023 RNDr. MgA. Viktor Hruška, Ph.D.
(FEL, ČVUT v Praze)
O mnemotechnických pomůckách ve fyzice: velmi stručný přehled a workshop
Poněkud méně vážná přednáška na úvod semestru. Ačkoli se ve výuce fyziky všemožně snažíme o to, aby se její studium neredukovalo na memorování (čti: aby se to lidi nebiflovali), přece jen je praktické některé věci bez zdlouhavého odvozování zkrátka mít v hlavě. V tu chvíli přichází ke slovu poklad nejrůznějších mnemotechnických pomůcek. Obsahem přednášky bude jejich velmi nekompletní přehled, dále analýza, co má dobrá mnemotechnická pomůcka splňovat a konečně návod na tvorbu těch vlastních.
12. 10. 2023 Milan Halousek
(Česká astronomická společnost)
Hvězdná válka? Aneb vliv ruského napadení Ukrajiny na spolupráci velmocí v kosmonautice
Barbarský útok ruských vojsk na Ukrajinu 24. února 2022 změnil v okamžiku nejenom miliony lidských životů na naší planetě, ale projevil se velice rychle i ve vesmíru. Jak se k válečnému konfliktu postavila Čína, bude nadále spolupracovat s Ruskem, nebo bude v kosmonautice hledat jiného strategického partnera? A jak pomáhají bojujícím Ukrajincům soukromé společnosti zabývající se satelitním snímkováním? Na tyto, a řadu dalších otázek spojených s válkou na Ukrajině a kosmonautikou vám na přednášce odpoví Milan Halousek z České astronomické společnosti a vzdělávacího spolku KOSMOS-NEWS.
19. 10. 2023 Ing. Jan Rataj, Ph.D.
(FJFI, ČVUT v Praze)
Výzkumný jaderný reaktor VR-2 na FJFI ČVUT
ČVUT má již dva štěpné jaderné reaktory. Ke školnímu reaktoru VR-1 přibyl podkritický reaktor VR-2. Proč potřebujeme výzkumné reaktory? K čemu slouží? A jak je obtížné postavit výzkumný jaderný reaktor v České republice? Čerstvé zkušenosti z výstavby a licencování reaktoru VR-2, ale také informace o situaci ve světě, smyslu existence výzkumných reaktorů bude přednášet Jan Rataj, z katedry jaderných reaktorů FJFI, která reaktory VR-1 a VR-2 na ČVUT provozuje.
26. 10. 2023 prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
(FEL, ČVUT v Praze)
Pulzary na lovu gravitačních vln
Gravitační vlny byly poprvé detekovány interferometricky v roce 2015, sto let od jejich předpovědi. Šlo ale o vlny s frekvencemi ve stovkách hertzů. K detekci vln nižších frekvencí potřebujeme mnohem větší zařízení, dokonce větší než Sluneční soustava. Pulzary mohou posloužit jako detektor srovnatelný s rozměry celé naší Galaxie. První úspěchy nové metody detekce se dostavily v letošním roce.
2. 11. 2023 prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
(FEL, ČVUT v Praze)
Krásy korelativní mikroskopie
Korelativní mikroskopie je moderní obor, jehož podstatou je kombinace různých mikroskopických a spektroskopických měřících metod. Představíme námi hojně používané kombinace metod mikroskopie atomárních sil, mikroskopie s Kelvinovou sondou, elektronové mikroskopie a optické spektroskopie. Výsledný komplexní soubor dat umožňuje trojrozměrné obrazové vizualizace a detailní analýzu korelující mikrostrukturní, chemické, mechanické, elektronické a magnetické vlastnosti na konkrétním místě vzorku. Aplikace těchto metod tak sahají od biologie po analýzu polovodičů, nanomateriálů, a jejich rozhraní. Ukážeme si různé příklady.

Přednášky se konají v posluchárně č. 209
v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16.15 hod.

Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT
pro podporu celoškolských aktivit
a z projektu HR Awards.

 

 

 

Srdečně zveme všechny zájemce

 

doc. Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
organizátor
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
vedoucí katedry