Fyzikální čtvrtky

Fyzikální čtvrtky jsou volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Program na zimní semestr 2017/2018

 

12. 10. 2017 doc. RNDr. Josef Jelen, CSc.
(FEL ČVUT)
O hodnotách a poselství vědy (a fyziky)
19. 10. 2017 prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
(FEL ČVUT)
Elektromagnetický vesmír aneb od Birkelanda k magnetarům
26. 10. 2017 PhDr. Pavel Toufar, Ing. Karel Frýd
(Art Centrum Záhoří)
Vzpomínky na program Apollo a budoucnost pilotovaných letů k Měsíci
V rámci přednášky budou promítány dobové filmy z jednotlivých misí programu Apollo s komentářem Dr. Toufara.
2. 11. 2017 MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.
(FEL ČVUT)
Od Velkého třesku k protonové radioterapii
9. 11. 2017 MUDr. Jakub Albrecht
(Psychiatrická klinika, VFN v Praze)
Neuromodulační metody léčby duševních poruch
14. 11. 2017 prof. Harold A. Sackeim, Ph.D.
(Columbia University New York, USA)
Electroconvulsive therapy in the Age of Brain Stimulation: Past, Present, and Future
Přednáška bude v anglickém jazyce.
POZOR! Přenáška se koná v úterý 14. 11. 2017 v posluchárně 135.
23. 11. 2017 prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
(FEL ČVUT)
Velké astronomické objevy za Velkou louží
30. 11. 2017 Mgr. Jakub Rozehnal
(Astronomický ústav UK a Štefánikova hvězdárna)
Hudba sfér aneb zvukové vlny jako zdroj informací o vesmíru
7. 12. 2017 Mgr. Otakar Frank, Ph.D.
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.)
Deformace dvourozměrných materiálů
14. 12. 2017 Ing. Dana Drábová, Ph.D.
(Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
Když záření léčí
21. 12. 2017 MUDr. Pavol Šajgalík
(MAYO Clinic, Rochester, USA)
Regulácia kardio-vaskulárného systému – základné fyziologické a patofyziologické reakcie

 

Přednášky se konají v posluchárně č. 209
v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16.15 hod.

Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT
pro podporu celoškolských aktivit.

Srdečně zveme všechny zájemce

 

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
organizátor
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
vedoucí katedry