Fyzikální čtvrtky

Fyzikální čtvrtky jsou volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost. Odkaz na živý přenos najdete na Facebooku.

 

Program na zimní semestr 2020/2021

 

24. 9. 2020 Milan Halousek
(Česká kosmická kancelář)
Kalendář pilotované kosmonautiky 2019 a 2020
V právě uplynulém roce se toho v pilotované kosmonautice událo velice mnoho zajímavého a důležitého.
Paluba Mezinárodní vesmírné stanice zažila návštěvu ruského humanoidního robota Fjodora i prvního kosmonauta ze Spojených arabských emirátů. Proběhlo mimořádně velké množství výstupů do volného vesmírného prostoru, včetně prvního čistě ženského výstupu, a k ISS se připojila celá řada kosmických lodí. Mimo jiné i první exemplář nové dopravní lodě Crew Dragon společnosti Space X.
V létě minulého roku jsme si připomněli 50. výročí od okamžiku, kdy první pozemšťan otisknul svoji stopu do měsíčního prachu. A nový americký program návratu na Měsíc ponese jméno Artemis, a v roce 2024 by v jeho rámci měl na měsíčním povrchu přistát „Druhý první muž a první žena“.
Zemřelo i několik významných osobností kosmonautiky – první člověk, který pobýval ve volném vesmíru, první německý kosmonaut, jedna z žen, která se mohla stát americkou astronautkou, nebo význačný český vědec.
1. 10. 2020 prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. (FEL ČVUT) Současná fotovoltaika – mýty, fakta a trendy
Fotovoltaika je v současné době jedním z celosvětově nejrychleji rostoucích segmentů energetiky. Za posledních 20 let pokrok v technologii vedl k impozantnímu snížení ceny fotovoltaických modulů a dalších komponentů, zvýšení účinnosti a výraznému zlepšení spolehlivosti a výnosu systému, což se projevilo v následném poklesu ceny vyráběné elektřiny. Pro další rozvoj je důležité odpovědět na otázky.
Za jakých podmínek bude fotovoltaika konkurenceschopná bez jakýchkoliv dotací?
Jaká jsou kritéria a limity pro materiály a technologie pro výrobu fotovoltaických modulů a dalších komponentů fotovoltaických elektráren?
8. 10. 2020   Fyzikální čtvrtek se nekoná
15. 10. 2020   Fyzikální čtvrtek se nekoná
22. 10. 2020   Téma bude upřesněno
29. 10. 2020   Fyzikální čtvrtek se nekoná
5. 11. 2020 Mgr. Jan Veselý (Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy) Rudá atmosféra
Na povrchu Marsu dnes voda v kapalném skupenství z fyzikálních důvodů být nemůže. Víme, že za to může příliš řídká atmosféra – Mars ji postupně ztrácí. Ukázalo se, že nízká gravitace je v tom (téměř) nevinně. Příčina je mnohem složitější, než se zdálo, a našly ji teprve nedávno sondy MAVEN a Mars Express. Od roku 2016 zkoumá atmosféru Marsu také evropsko-ruská sonda TGO. Zajímavé jsou i optické vlastnosti rudé atmosféry. Plynný obal nám o planetě prozradí daleko více, než bychom na první pohled čekali. Volné pokračování přednášky Všichni na Mars!
12. 11. 2020 Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.) Bennu a Ryugu – světy z doby kamenné
Bennu a Ryugu jsou malé blízkozemní planetky, v posledních letech zkoumané kosmickými sondami Osiris-REX a Hayabusa 2. Obě patří mezi tzv. uhlíkaté nebo také primitivní planetky – materiál, kterým jsou tvořeny, prošel od doby vzniku sluneční soustavy vůbec nejmenším přetvořením. Nejdůležitějším úkolem obou sond je dovézt na Zemi vzorky materiálu, který budeme zkoumat teprve za několik let. I přesto již zjistily o těchto světech mnoho zajímavého a překvapivého. 
19. 11. 2020   Fyzikální čtvrtek se nekoná
26. 11. 2020 RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (MFF UK v Praze) Elektrické a magnetické pole v oceánech
Slaná mořská voda je dobrým elektrickým vodičem. Interakcí oceánského proudění s geomagnetickým polem tak vznikají elektromagnetické signály, které se dále šíří atmosférou i zemským nitrem. Dokážeme tyto elektromagnetické stopy oceánů změřit na geomagnetických observatořích, podmořských kabelech, nebo dokonce na oběžné dráze? Umíme je modelovat? A je to vůbec k něčemu dobré?
3. 12. 2020 doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu, AV ČR, v.v.i., FJFI ČVUT) Termojaderná fúze: principy, problémy a novinky
Fyzikální čtvrtek se pro nemoc nekonal
17. 12. 2020 Ing. Dana Drábová, Ph.D.,
dr. h. c. mult.
(Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
Jaderné rozjímání
Odkaz na STREAM
7. 1. 2021 doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
(Ústav fyziky plazmatu, AV ČR, v.v.i., FJFI ČVUT v Praze)
Termojaderná fúze: principy, problémy a novinky
Odkaz na STREAM

Přednášky se konají v posluchárně č. 209
v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16.15 hod.

Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT
pro podporu celoškolských aktivit.

Srdečně zveme všechny zájemce

 

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
organizátor
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
vedoucí katedry