Fyzikální čtvrtky

Fyzikální čtvrtky jsou volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Program na zimní semestr 2018/2019

 

4. 10. 2018 doc. Ing. Martin Nikl, CSc.
(Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
Scintilátory (všude) kolem nás
11. 10. 2018 prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
(FEL ČVUT)
Kvantové počítače z pohledu fyzika
18. 10. 2018 Milan Halousek
(Česká kosmická kancelář)
Projekt Apollo: Opravdu jsme byli na Měsíci?
25. 10. 2018 Mgr. Petr Scheirich, Ph.D.
(Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.)
Úsvit trpasličích planet – Pluto a Ceres
1. 11. 2018 MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.
(FEL ČVUT)
Polární záře na Marsu & Letošní Nobelovy ceny za přírodní vědy
8. 11. 2018 RNDr. Peter Zamarovský, CSc.
(FEL ČVUT)
Mýtus nekonečna
15. 11. 2018 Ing. Slavomír Entler, Ph.D.
(Ústav fyziky plazmatu, AV ČR, v.v.i.)
Termojaderná fúze – budoucnost energetiky
22. 11. 2018 Dr. Ruslinda Binti A. Rahim
(INSTITUTE OF NANO ELECTRONIC ENGINEERING, Universiti Malaysia Perlis)
Evolution of biosensors for solving global health challenges
29. 11. 2018 Ing. Jan Sova
(Workswell s.r.o.)
Multispektrální a termografické systémy
6. 12. 2018 doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.
(FEL ČVUT)
Extrémní elektro-fyzika na FELu
(na stopě záhadě z počátku termojaderného výzkumu)
13. 12. 2018 Ing. Dana Drábová, Ph.D.
(SÚJB)
Fermi nebyl první
20. 12. 2018 prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
(FEL ČVUT)
Vánoční vyprávění o kometách

 

Přednášky se konají v posluchárně č. 209
v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16.15 hod.

Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT
pro podporu celoškolských aktivit.

Srdečně zveme všechny zájemce

 

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
organizátor
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
vedoucí katedry