Fyzikální čtvrtky

Fyzikální čtvrtky jsou volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost. Přímý přenos přednášek sledujte zde.

Program na zimní semestr 2019/2020

 

3. 10. 2019 prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
(Fakulta strojní, ČVUT)
Model akčního potenciálu v nervových buňkách – o čem Hodgkin a Huxley nemluví
10. 10. 2019 prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
(FEL ČVUT)
Byl Hubble splněným snem?
Hubblův dalekohled je prvním a posledním optickým dalekohledem na oběžné dráze, který bezesporu posunul hranice observační astronomie. Jaká je historie tohoto unikátního přístroje? A splnil očekávání do něho vkládaná? Obnoví Američané servisní mise k přístroji? Jaké je pozadí unikátních snímků, které zaplavují titulní stránky médií? Hubblovy dalekohledy byly postaveny dva – víte, kde se nyní nachází jeho dvojče?
17. 10. 2019 prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
(FJFI ČVUT)
Kvantové procházky – teorie a experiment
Kvantové procházky jsou zobecněním konceptu klasických náhodných procházek. Podobně jako klasická verze představují velice užitečný koncept umožňující popsat řadu fyzikálně zajímavých procesů. Přednáška uvede základní pojmy spojené s kvantovými procházkami a představí realizaci pomocí optické zpětnovazební smyčky.
24. 10. 2019 doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
(MFF UK)
Malé velké třesky – srážky jader na LHC
LHC umí vedle protonů srážet také například jádra olova. Tomu, co se při tom přesně děje, stále krásně nerozumíme.
31. 10. 2019 RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
(Ústav jaderné fyziky Řež, AV ČR, v.v.i. a FJFI ČVUT)
Jak se zkoumá nejlehčí známá částice – neutrino
Neutrino je nejhůře polapitelnou a zároveň nejlehčí známou částicí. Od předpovědi této částice Wolfgangem Paulim uplynulo už téměř 90 let. Přesto stále neznáme jeho hmotnost a řadu dalších vlastností. Nedávno začaly v německém Karlsruhe pracovat „váha“ pro tuto částici – velký elektronový spektrometr KATRIN. Tento experiment by mohl za účasti českých fyziků určit hmotnost této částice pomocí rozpadu tritia, ve kterém vzniká neutrino a elektron. Neutrina vznikají při celé řadě procesů na Zemi i ve vesmíru. Rodí se v nitru Země, ve Slunci, v supernovách a také při těch nejenergetičtějších procesech ve vzdálených velmi aktivních galaxiích. A právě neutrino s extrémní energií, které k nám přiletělo z takového objektu vzdáleného miliardy světelných let, bylo nedávno zachyceno obrovským neutrinovým detektorem IceCube v Antarktidě. O této podivuhodné částici, její důležitosti pro vývoj vesmíru a hlavně nových poznatcích z poslední doby si povíme během přednášky.
7. 11. 2019 Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
(FJFI ČVUT)
Oživování novodobého GOLEMa
Na Jaderce je malý tokamak s ovládáním po síti, vzkříšený z přístrojové márnice, důstojně sloužící našim i zahraničním studentům, a v určité míře dokonce i vědě.
14. 11. 2019 MUDr. Matěj Slovák
(1. LF UK a VFN v Praze)
Perspektivy fyzikální terapie v akutní léčbě cévní mozkové příhody
Cévní mozkové příhody (CMP) jsou druhou nejčastější neúrazovou příčinou úmrtí. U CMP dochází k náhle se rozvíjejícím příznakům postižení mozkové funkce, které vznikají poruchou prokrvení mozku. Při léčbě stavů po CMP se stále častěji využívají metody neinvazivní mozkové stimulace jako např. tDCS (transkraniální stimulace stejnosměrným proudem) či rTMS (repetitivní transkraniální magnetická stimulace). Perspektivy a prozatímní výsledky těchto i dalších metod budou diskutovány na přednášce.
21. 11. 2019 prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
(FEL ČVUT)
Fyzika v uplynulém roce – od petaelektronvoltových neutrin k simulaci Illustris
Vybrané události z fyziky a astronomie v posledním období: záchyt petaelektronvoltových neutrin, další balíček výsledků ze sondy Planck, polární záře na Marsu, ověřování podstaty výtrysků z černých děr, výpravy k Jupiteru a dokončení obří simulace Illustris TNG.
28. 11. 2019 Ing. arch. Ivan Havlíček
(Aldebaran Group for Astrophysics)
Kvazary – nejvzdálenější objekty ve viditelném vesmíru
Kvazary – objekty objevené počátkem 60. let, mají malé úhlové rozměry a obrovský zářivý výkon v celém spektru. Nacházejí se ve velkých kosmologických vzdálenostech, jejich světlo je poznamenáno rozpínáním vesmíru a spektrum je výrazně posunuté k červenému konci. Energetická bilance odpovídá vyzařování celých galaxií. Jde o zárodky budoucích galaxií, v jejichž středu se nachází obří černá díra s charakteristickým výtryskem hmoty.
5. 12. 2019 Ing. Dana Drábová, Ph.D.
(SÚJB)
Černobyl: Seriál a realita
12. 12. 2019 prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
(FEL ČVUT)
Obrazová fotonika (nejen) v astronomii
19. 12. 2019 prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
(FEL ČVUT)
Vánoční pokusničení
Směsice fyzikálních pokusů doplněná slovem, obrazem, vůní a možná i dalšími vjemy a pocity.

Přednášky se konají v posluchárně č. 209
v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16.15 hod.

Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT
pro podporu celoškolských aktivit.

Srdečně zveme všechny zájemce

 

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
organizátor
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
vedoucí katedry