Fyzikální čtvrtky

Fyzikální čtvrtky jsou volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Program na letní semestr 2018

 

1. 3. 2018 doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
(FEL ČVUT)
Moderní biosenzory – principy, materiály a řešení aktuálních výzev v medicíně
8. 3. 2018 prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
(FEL ČVUT)
Radioastronomie – druhé okno do vesmíru
15. 3. 2018 Ing. arch. Ivan Havlíček
(Aldebaran Group for Astrophysics)
Dynamika největších struktur ve vesmíru
22. 3. 2018 RNDr. Jiří Grygar, CSc.
(Fyzikální ústav, AV ČR, v. v. i.)
Záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie
5. 4. 2018 Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
(Ústav fyziky atmosféry, AV ČR, v. v. i.)
Nejen na Zemi se blýská…
12. 4. 2018 Ing. Zdeněk Čančura, Ph.D., Ing. Jiří Hajdík, Ph.D., Ing. Kamil Kolařík, Ph.D.
(Jaderná elektrárna Temelín)
Fyzikální principy využívané při nedestruktivní defektoskopii
19. 4. 2018 Dr. Martin Kirchner
(Raith GmbH)
Principles and applications of electron beam lithography
Přednáška proběhne v anglickém jazyce.
26. 4. 2018 Mgr. Viktor Hruška, Ph.D.
(FEL ČVUT)
Sto čtyřicet let „zvláštního vyluzování tónů“
3. 5. 2018 prof. Dr. Ing. Jan Kybic
(FEL ČVUT)
Magnetická rezonance: Fyzikální principy, technická realizace a využití v medicíně
10. 5. 2018 Ing. Petr Česák
(České centrum IET)
Provoz fotovoltaické elektrárny (>30 kWp, >100 kWp)
Přednáška proběhne mimořádně v posluchárně 309.

 

Přednášky se konají v posluchárně č. 209
v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16.15 hod.

Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT
pro podporu celoškolských aktivit.

Srdečně zveme všechny zájemce

 

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
organizátor
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
vedoucí katedry