Fyzikální čtvrtky

Fyzikální čtvrtky jsou volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Program na letní semestr 2017

 

23. 2. 2017
výjimečně
od 17:00
Milan Halousek
(Česká kosmická kancelář)
Kalendář pilotované kosmonautiky v roce 2016
Přednáška pořádaná ve spolupráci s Českou astronomickou společností.
2. 3. 2017 Mgr. Jakub Rozehnal
(Astronomický ústav UK a Štefánikova hvězdárna)
Tajný recept na vesmír
aneb (g)astronomická show
9. 3. 2017 Dr. Mark Bentley
(Institut für Weltraumforschung, Graz, vedoucí projektu Rosetta)
Voyage to comet 67P / Churyumov–Gerasimenko
Přednáška je pořádána ve spolupráci s Českým centrem IET.
16. 3. 2017 doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.
(VFN v Praze)
Srdeční hemodynamika
23. 3. 2017 Dr. Bruno Leibundgut
(ESO – Evropská jižní observatoř)
Observing with ESO telescopes
30. 3. 2017 prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
(FEL ČVUT)
Příběh vody (o vzniku vody ve vesmíru)
6. 4. 2017 doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.
(VUT v Brně)
Molekulární výstavba na površích
13. 4. 2017 Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
(Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. v Ondřejově, Astronomický ústav UK v Praze)
Helio – a asteroseismologie: sonda do nitra vibrujících hvězd
20. 4. 2017 prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.
(FEL ČVUT)
Záhady bleskových výbojů
27. 4. 2017 Ing. Ladislava Černá a Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.
(FEL ČVUT)
Trendy ve fotovoltaice
4. 5. 2017 Ing. Michal Cifra, Ph.D.
(Ústav fotoniky a elektroniky, AV ČR, v. v. i.)
Vlastní světlo organizmů: fyzikálně-chemické principy a využití
18. 5. 2017 Mgr. Petr Klapetek, Ph.D.
(Český metrologický institut)
Vysoce přesná měření v nanoměřítku

Přednášky se konají v posluchárně č. 209
v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16.15 hod.

Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT
pro podporu celoškolských aktivit.

Srdečně zveme všechny zájemce

(o vzniku vody ve vesmíru)

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
organizátor
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
vedoucí katedry