Srp 30 2017

Francouzští studenti nadšeni ekologickým inženýrstvím na FEL ČVUT

V letním semestru 2017 přijelo díky spolupráci prof. Borise Šimáka z katedry telekomunikační techniky na FEL ČVUT studovat přes 30 francouzských studentů z Institut supérieur d’électronique de Paris (ISEP). Spolu s další desítkou zahraničních studentů si zapsali kurz ekologického inženýrství (Environmetal Engineering resp. Ekologie a ekotechnika) vyučovaný v angličtině doc. Rudolfem Bálkem a doc. Zdeňkem Staňkem na katedře fyziky FEL ČVUT.

V kurzu se studenti věnovali zejména přírodním a fyzikálním složkám životního prostředí: půdě, vodě, slunečnímu záření, mechanickým, elektrickým, magnetickým polím, excitovaným a ionizovaným částicím, i odpadům. Probíraly se metody měření a senzory různých environmentálních veličin. Praktické aplikace těchto metod studenti prováděli jak v laboratořích katedry fyziky tak venku na vybraných přírodních lokalitách v Praze a okolí.

Studenti měli o problematiku ekologického inženýrství nevšední zájem, což se projevilo i jejich téměř 100% účastí na kurzu. Byli vysoce aktivní na přednáškách, v laboratořích i při měřeních v přírodě. ISEP pošle své studenty i příští rok.


Měření struktury  a zvrstvení půdy Schlumbergerovu metodou (čtyřbodová odporová metoda) v lokalitě Džbán v Praze 6.

Čvn 29 2017

Studenti uspěli v soutěži „Cena Nadace ČEZ“

Dne 27. června 2017 se konalo národní finále 18. ročníku soutěže „Cena Nadace ČEZ.“ Cena Nadace ČEZ je soutěží o nejlepší vědeckotechnickou práci studentů technických univerzit v České republice. Studentské práce soutěží v šesti oborech: klasická energetika a tepelně energetická zařízení, jaderná energetika a souvislosti, elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony, elektrotechnologie a měření, ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky, obnovitelné zdroje energie a životní prostředí.

Odborná porota složená z vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe posoudila kvalitu práce, tvůrčí přínos a schopnosti autorů prezentovat své výsledky před odbornou veřejností. Vybrané nejlepší práce byly publikovány ve sborníku. Autoři a autorky těchto prací obdrželi od Nadace ČEZ diplomy a získali finanční příspěvek pro svůj další profesní rozvoj (5.000 – 15.000 Kč).

V letošním 18. ročníku soutěže významně uspěli studenti katedry fyziky FEL ČVUT v Praze ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AVČR. Druhé místo v oboru elektrotechnologie a měření získal za svou práci Ing. Jan Fait, třetí místo Ing. Daria Miliaieva. V oboru obnovitelné zdroje energie a životní prostředí získala třetí místo Mgr. Petra Matunová. Blahopřejeme.

Čvn 21 2017

Doktorandka Petra Matunová oceněna na konferenci Computational Nanotechnology

Doktorandka Petra Matunová z Fyzikálního ústavu AVČR a katedry Fyziky FEL ČVUT prezentovala na konferenci International Workshop on Computational Nanotechnology (IWCN 2017, Windermere, U.K.) poster s názvem „Computing interfacial properties of polypyrrole on diamond nanoparticles for photovoltaic applications“. Tento poster byl vyhlášen organizátory jako jeden z pěti nejlepších studentských posterů této konference.

Čvn 13 2017

Úspěch Viktora Hrušky na studentské konferenci POSTER 2017

Náš doktorand Viktor Hruška získal ocenění za nejlepší poster na studentské konferenci POSTER 2017, konané 23. května 2017 na FEL,  v sekci Natural Sciences, za práci Modal Approach for Sound Generation in Corrugated Pipes: A Phenomenological Model.

Gratulujeme!

 

Kvě 20 2017

Prof. Petr Kulhánek získal ocenění děkanem

Profesor Petr Kulhánek získal ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon za zimní semestr 2016/2017 v kategorii přednášející.

Gratulujeme!

Zpráva na webu FEL

 

Pro 21 2016

Vánoce s fyzikou

I poslední Vánoce s fyzikou se vydařily a snad se nám podařilo vykouzlit i vánoční atmosféru, protože píšete „líbila se mi skvělá atmosféra“. Někdo z Vás nám sděloval „byl jsem tady loni“, čehož si velmi ceníme. Víme od Vás, že „profesor Kulhánek je na pohled sympatický člověk a jeho přednášky jsou zajímavé“. Jako pedagoga jej jistě potěší konstatování „pan profesor byl vtipný a jeho výklad si budu pamatovat“, „dodnes jsem nevěděl, že neutrino existuje, a proto se mi tato přednáška líbila“, „rozšířil jsem si obzory, zjistil jsem, že elektron není nejmenší část hmoty“. Nelze tedy, než společně s Vámi konstatovat „krásná přednáška, nešlo udělat nic lepšího, než ji navštívit“. Jsme rádi, že se vám líbí akce jako celek „líbí se mi myšlenka akce“, „občerstvení, tombola, dobrá propagace“, „rozdávají se sešity“. Potvrzujete nám, že je u nás lépe, než venku „je tu teplo“, „výborná akustika místnosti“. Rádi pro Vás začneme připravovat i příští Vánoce s fyzikou, neboť píšete “rád bych se podíval na další přednášku“. A navíc, jak jste sami zjistili, je stále o čem mluvit, protože „dozvěděla jsem se, že fyzika je neustále ve vývoji“:-)

Pro 19 2016

Vánoce s fyzikou pro Gymnázium Zikmunda Wintra

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání:-)

Pro 05 2016

Cenu Nadace Precioza získal Dr. Miroslav Horký

Dne 24. listopadu byla Ing. Miroslavu Horkému, Ph.D. udělena mimořádná cena Nadace Precioza za vynikající disertační práci Numerical Studies of Plasma Instabilities. Ta vznikla na naší katedře pod vedením prof. Petra Kulhánka.

O udělení ocenění rozhodla Stipendijní rada ČVUT v Praze a následně i Správní rada Nadace Preciosa. Slavnostní předání ceny se uskutečnilo 5. prosince v Betlémské kapli v rámci Inženýrské akademie Fakulty strojní. Za Dr. Horkého, který je v současné době na studijním pobytu v Japonsku a zabývá se tam numerickými simulacemi konverzních procesů z elektrických vln na elektromagnetické vlny v plazmasféře Země, převzali ocenění jeho rodiče.

Gratulujeme k úspěchu!

 

Pro 03 2016

Podzimní škola pro středoškolské učitele

Katedra fyziky FEL ČVUT pořádala od 1. 12. do 3. 12. 2016 pro středoškolské pedagogy akci s názvem „Podzimní škola“. Děkujeme našim hostů, že si i v rámci svých nabytých programů, našli na tento třídenní seminář čas. Připravený program, zahrnující několik zajímavých přednášek a exkurzí do laboratoří, hodnotili účastníci akce kladně. Mimo hlavního programu nám společná setkávání s kolegy umožňují prodiskutovat společné problémy prolínající se celým školským systémem a snažit se hledat řešení k možné nápravě. Dále jsme společně vyhodnotili motivační akce pro středoškolské studenty, které pro ně každoročně naše katedra připravuje. V neposlední řadě jsme se věnovali i přípravě podkladů pro případné společné projety zaměřené na propagaci přírodních technických věd na středních školách.

Říj 04 2016

Zvukové vlny v metamateriálech a porézních prostředích

denormsts

V rámci COST Akce CA15125 DENORMS – Design for noise reducing materials and structures –  proběhla na FEL od 26. 9. 2016 do 30. 9. 2016  letní škola „Zvukové vlny v metamateriálech a porézních prostředích“, která byla spoluorganizována katedrou fyziky FEL-ČVUT. V jejím rámci proběhly tyto přednášky:

  • Irreducible Brillouin zone/dispersion relationship in periodic structures/Plan Wave Expansion method – Prof. J. Vasseur (Univ. Lille 1, France),
  • Multiple Scattering Theory – D. Torrent (Univ. Bordeaux, France),
  • Theory of homogenization applied to porous materials – Dr. C. Boutin (École Nationale des Travaux Publics de l’État, France),
  • Sonic crystals – Dr. V. Romero-García (Laboratoire d’Acoustique de l’Univ. du Maine, France),
  • Metamaterials for sound absorption – Prof. P. Sheng (Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China),
  • Acoustic wave propagation in viscothermal fluids and nonlocal homogenization – Dr. D. Lafarge (Laboratoire d’Acoustique de l’Univ. du Maine, France),
  • Homogenization Theory applied on periodic structures – Prof. J. Sánchez Dehesa (Univ. Politècnica València, Spain),
  • Numerical methods for porous media – Prof. P. Göransson (KTH, Royal Institute of Technology, Sweden),
  • Examples of industrial use of porous materials: aeronautic industry – M. Rodrigues (Embraer Engineering and Technology Center, Portugal) / automotive industry – Dr. A. Duval (Trèves-group, France) / building  – Dr. P. Leroy (Isover Saint-Gobain CRIR, France),
  • Nonlinear acoustic wave propagation – Dr. F. Coulouvrat (Institut Jean le Rond d’Alembert, France).

Leták, Web COST Akce CA15125 DENORMSZáznamy přednášek jsou k dispozici zde