Získali jsme nový mezinárodní projekt GAČR s Taiwanem

Odbornému asistentovi dr. Ukraintsevovi na katedře fyziky FEL ČVUT se podařilo získat jeden ze dvou mezinárodních projektů udělených v letošním roce agenturami GAČR a National Science and Technology Council (NSTC) na Taiwanu. Tříletý projekt na téma „Spinově polarizované nanostruktury oxidu zinečnatého“ je založen na spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR a National Pingtung University (NPTU) na Taiwanu, kde se prof. Hsu specializuje na syntézu a fyzikální charakterizace spinově polarizovaných nanomateriálů ZnO, které indukují nové fotofyzikální vlastnosti. K řešení projektu využijeme mj. novou referenční laboratoř pro AFM-SEM korelativní mikroskopii (tacom.fel.cvut.cz) a výpočetní infrastrukturu pro molekulární simulace na katedře fyziky.