Cena děkana za vynikající bakalářské práce na katedře v oblasti akustiky

Studentům Anetě Furmanové (BIO) a Michalu Reiserovi (KyR) byla udělena Cena děkana za vynikající bakalářskou práci. Pod vedením dr. Viktora Hrušky si oba vybrali témata spojující akustiku a strojové učení. Aneta ve své práci Optimization of sound absorption in rectangular acoustic black holes studovala možnosti zvýšení účinnosti speciálních akustických tlumičů pracujících s řízeným poklesem rychlosti šíření vlny. Díky finanční podpoře z rektorátu ČVUT a katedry fyziky své výsledky prezentovala letos na mezinárodní vědecké konferenci Forum Acusticum v italském Turíně. Michal se ve svém tématu Umělá neuronová síť pro návrh akustických vlnovodů proměnného průřezu o daných rezonančních vlastnostech věnoval inverzní úloze nalezení tvaru vlnovodu podle předepsaných vlastních frekvencí. Konvenční optimalizační úlohu se mu pomocí neuronové sítě podařilo zrychlit o několik řádů. Práce byla základem článku nyní již publikovaného v impaktovaném časopisu Wave Motion, kde byl Michal ještě jako student bakalářského studia spoluautorem.

Všem zúčastněným přejeme hodně dalších pěkných výsledků jejich práce.