Dr. Hruška oceněn děkanem jako nejlepší cvičící fyziky

Při slavnostních promocích v Betlémské kapli dne 23. listopadu 2023 převzal dr. Viktor Hruška od děkana fakulty prof. Petra Páty ocenění za vynikající pedagogický výkon jako nejlepší cvičící. Viktor Hruška je přibližně dva roky odborným asistentem na katedře fyziky v oblasti akustických vlnovodů a černých děr a již řadu let se aktivně zapojuje do výuky seminářů v základním kurzu Fyziky. Studenti jeho výuku a osobní přístup dlouhodobě vysoce hodnotí. Pro ilustraci stojí za to uvést tento komentář studentů: „Nejlepší cvičící na fyziku, jaký snad může existovat. Matematiku k fyzice umí vysvětli tak, že i trojný integrál z divergence začne dávat smysl…