Ocenění doktorandy Markéty Šlapal Bařinkové na mezinárodní konferenci

Přednáška Markéty Šlapal Bařinkové na téma„Exposure of E. coli  to sublethal concentrations of photoactive ZnO nanoparticles and illumination“ získala čestné uznání (druhé místo) v soutěži o nejlepší přednášku pro mladé vědce do 33 let na konferenci Nanocon 2023 (https://www.nanocon.eu/cz/souteze/). Této soutěže s letos účastnilo 20 soutěžících. 15. ročník mezinárodní konference NANOCON se konal v Brně ve dnech 18. – 20. října 2023. Konference se účastnilo 260 účastníků z 27 zemí. Celkem bylo prezentováno 79 přednášek a 135 posterů. Jejich společným tématem byly nanomateriály a nejnovější pokrok v jejich zkoumání a aplikacích. V ČR jde o největší mezinárodní akci svého druhu a jednu z největších ve středoevropském regionu. Markéta Šlapal Bařinková je studentkou v doktorském studijním programu Aplikovaná fyzika na katedře fyziky FEL ČVUT pod vedením dr. Davida Rutherforda a prof. Bohuslava Rezka.