Akustika

Kontakt: prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.

bezdozvukova-komora-300x225

Akustický výzkum na katedře fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT má nejdelší možnou tradici, neboť počátky akustiky na ČVUT jsou spojeny se zakladatelem této katedry. Byl jím profesor Josef Boleslav Slavík. Jeho působení bylo velmi významné jak pro katedru fyziky, tak pro rozvoj akustiky v Čechách.

Akustická měření

Přesná měření jsou základem veškeré výzkumné a vývojové práce akustické skupiny katedry. Členové skupiny se podíleli na vývoji celé řady měřicích metod i jejich aplikacích. V roce 2002 byla uvedena do provozu bezodrazová místnost pro akustiku, která je modelem volného zvukového pole. Tato místnost byla v době otevření největším zařízením tohoto druhu u nás a její akustické parametry umožňují přesná akustická měření v oblasti od 70 Hz. Je konstruována jako „dům v domě“, tedy její základy jsou nezávislé na dalších stavebních prvcích budovy a také proto je hluk pozadí od přibližně 200 Hz neměřitelný. Bezodrazová místnost slouží nejen k výzkumu a výuce, ale je využívána i pro vývoj a testování komerčních aplikací.

Aktivní metody v akustice

Od roku 1995 se členové akustické skupiny zaměřili na aktivní metody v akustice, které spočívají v interferenci primární zvukové vlny s vlnou sekundární. První experimenty prováděné na jednorozměrném případu zvukových vln šířených zvukovodem či potrubím byly později rozšířeny na potlačování hluku v potrubích s uvažováním vyšších módů a na vytváření zón ticha v okolí hlavy. V současné době se výzkum v této oblasti zaměřuje na aktivní tlumení vibrací a aktivní snižování vyzařování z vibrujících těles.

Hodnocení kvality zvuku

Další významnou oblastí, kterou svým výzkumem pokrývá akustická skupina katedry fyziky je hodnocení kvality zvuku. Tento v současné době velmi populární obor vychází z psychoakustických výzkumů z padesátých let. První studie v této oblasti byly prováděny přibližně před deseti lety pro potřeby podniku ETA, a.s., kde se sledovaly charakteristiky zvuku vysavačů. Současný výzkum je zaměřen především na metody objektivního hodnocení kvality běžných spotřebičů (počítače, fény, holicí strojky), který se neobejde bez řady subjektivních testů. Subjektivní testování je velmi podobné poslechovým testům zvukové techniky a testování kvality prostorové akustiky (testy srozumitelnosti apod.).

Modelování zvukových polí

Během posledních let se v rámci akustické skupiny také řešily otázky související s mapováním zvukových polí. V této oblasti je třeba zmínit především akustickou holografii, která umožňuje rekonstrukci trojrozměrného zvukového pole z měření akustického tlaku či intenzity na měřicí ploše. V posledních přibližně pěti letech se pro predikci zvukového pole používají metody založené na metodách konečných a hraničních prvků (FEM a BEM).