Fyzika ultrazvuku

Kontakt: doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc.

V současné době skupina fyziky ultrazvuku pracuje v oblasti optických měření a zobrazování ultrazvukových polí [7-8, 15-16], v oblasti využití ultrazvukových měření v průmyslové diagnostice [5-6, 13-14], v oblasti vlivu výkonového ultrazvuku na výboje [9-12, 17-18, 20] a v oblasti kavitace [21-22]. Výzkum je zastřešen výzkumným záměrem MŠMT (MSM 6840770015). Skupina je spojena s vydáním několika monografií [1-4].

Výzkum prolíná s výukou předmětů v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu, zejména v předmětech: Úvod do akustiky, Akustické aplikace, Akustika životního prostředí, Ultrazvuk.

Vybrané publikace

 1. V. Petržílka, J. B. Slavík, I. Šolc, O. Taraba, J. Tichý, J. Zelenka, Piezoelektřina a její technické využití. Nakladatelství ČSAV Praha 1960.
 2. E. Čech, L. Papež, O. Taraba, Ultrazvuková diagnostika v porodnictví a gynekologii. Avicenum Praha 1974.
 3. M. Brdička, L. Samek, O. Taraba, Kavitace – Diagnostika a technické využití. SNTL, Praha 1981.
 4. R. Bálek, M. Košek, O. Taraba, J. Zelenka, Povrchové akustické vlny. Academia Praha 1986.
 5. K. Malinský, Ultrasonic investigations in a coal mine, Ultrasonics 34 (1996) 421-423.
 6. J. Plocek, Equipment for Ultrasonic Investigation in Mines, Ultrasonics 34 (1996) 425-430.
 7. Z. Šlegrová, R. Bálek, A comparison measurement of nonlinear ultrasonic waves in tubes by a microphone and by an optical interferometric probe, Ultrasonics 43 (2005), 315-319.
 8. Z. Bartáková, R. Bálek, Use of the application of heterodyne laser interferometer in power ultrasonics, Ultrasonics, 44, (2006) Suppl. 1, s.e1567-e1570.
 9. R. Bálek, S. Pekárek, Z. Bartáková, Power ultrasound interaction with DC atmospheric pressure electrical discharge, Ultrasonics, 44 (2006), Suppl. 1, s.e549-e553.
 10. S. Pekárek, R. Bálek, Ultrasound and airflow induced thermal instability suppression of DC corona discharge: an experimental study, Plasma Sources Science & Technology, 15, (2006) pp.52-58.
 11. S. Pekárek, R. Bálek, Ozone generation by hollow needle to plate electrical discharge in ultrasound field, Journal of Physics D: Applied Physics, 37 (2004) pp. 1214-1220.
 12. R. Bálek, S. Pekárek, Zařízení pro generaci ozónu, Patent, Úřad průmyslového vlastnictví, 295687. 2005-07-29.
 13. R. Bálek, Z. Bartáková, Poznatky z měření polí ultrazvukových měničů určených pro fyzioterapii. Akustické listy. 2005, roč. 11, č. 3, s. 5-8. ISSN 1212-4702.
 14. R. Bálek,Z. Bartáková, J Plocek, Měření velkých akustických tlaků a výchylek laserovým interferometrem. Akustické listy. 2005, roč. 11, č. 4, s. 5-8, ISSN 1212-4702.
 15. R. Bálek, L. Kobl: Zobrazování ultrazvukových polí v proudícím plynu z jehly. Akustické listy. 2006, roč. 12, č. 4, s. 5-9. ISSN 1212-4702.
 16. R.Bálek, Z. Bartáková, I. Ali Bláhová, I.: The Measurement of High Power Ultrasonic Field in Cylindrical Resonator. In Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference – EAA Symposium [CD-ROM]. Bratislava: Slovak Acoustical Society, 2006, ISBN 80-228-1673-6.
 17. S. Pekárek, R. Bálek, Ultrasound and Airflow Induced Thermal Instability Suppression of DC Corona Discharge: an Experimental Study. Plasma Sources Science and Technology. 2006, vol. 15, no. 1, s. 52-58. ISSN 0963-0252.
 18. S. Pekárek, R. Bálek, J. Khun, M. Pospíšil, Effect of Ultrasound Waves on Electrical Characteristics of Hollow Needle to Plate Discharge in Air or mMxture of Air with VOCs. Czechoslovak Journal of Physics. 2006, vol. 56, no. Suppl.B, s. 982-989. ISSN 0011-4626.
 19. R. Bálek, S. Pekárek, The Effect of Ultrasound on Hollow-Needle to Plate Electrical Discharge. In Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference – EAA Symposium [CD-ROM]. Bratislava: Slovak Acoustical Society, 2006, ISBN 80-228-1673-6.
 20. R. Bálek, S. Pekárek, Z. Bartákova, “Ultrasonic resonator with electrical discharge cell for ozone generation,” Ultrasonics, vol. 46, pp. 227-234 June 2007.
 21. J. Plocek, Jednobublinková kavitace-experiment a jeho technická úskalí, 70. akustický seminář Opočno, 2005, Sborník str. 117-124, ISBN 80-01-03253-1.
 22. J. Plocek, Akustická emise z jednobublinkové kavitace – technika měření, 72. akustický seminář Sezimovo Ústí, 2006, Sborník str. 83-89, ISBN 80-01-03489-5.
 23. R. Bálek, Z. Bartáková, Optical Measurement of Acoustic Fields in Air Inside Glass Tubes. In Proceedings of ICA 2004 [CD-ROM]. Kyoto: Acoustical Society of Japan, 2004, p. 1619-1622. ISBN 4-9901915-6-0.
 24. R. Bálek, Z. Bartáková, Study of Acousto-Optic Properties of Plumbic Halides. In Proceedings of ICA 2004 [CD-ROM]. Kyoto: Acoustical Society of Japan, 2004, p. 1615-1618. ISBN 4-9901915-6-0.