Výzkum

Akustika

Zabýváme se akustickým výzkumem.

Zobrazit stránku »

Elektrické výboje pro biologické aplikace

Zabýváme se elektrickými výboji pro biologické aplikace.

Zobrazit stránku »

Elektrické výboje za atmosférického tlaku

Skupina elektrických výbojů na katedře fyziky se zabývá aplikacemi nízkoteplotního plazmatu pro environmentální aplikace, jako je generace ozonu a dalších aktivních kyslíkových částic, generace oxidů dusíku, rozklad polutantů obsažených ve vzduchu a plazmovými tryskami. Jako zdroj plazmatu jsou používány stejnosměrné i střídavé korónové výboje a různé formy dielektrických bariérových výbojů.

Zobrazit stránku »

Fyzika pro biomedicínské inženýrství

Zabýváme se výzkumem a vývojem nových metod pro přesné, neinvazivní oscilometrické měření tlaku v oběhovém systému. Spolupracujeme s předními českými a zahraničními lékařskými pracovišti.

Zobrazit stránku »

Fyzika ultrazvuku

Fyzika ultrazvuku.

Zobrazit stránku »

Nelineární akustika

Zabýváme se základním výzkumem v oblasti fyzikílní a nelineární akustiky.

Zobrazit stránku »

Senzory a materiály pro kosmické aplikace

Zabýváme se výzkumem senzorů plynů a nových kompozitních materiálů pro kosmické aplikace. Vyvíjíme nové detekční metody a způsoby zpracování dat.

Zobrazit stránku »

Silnoproudé impulsní výboje

Zabýváme se základním výzkumem horkého a hustého plazmatu, které je vytvářeno převážně silnoproudým výbojem. Chceme pochopit nejenergetičtější procesy, které probíhají v plazmatu při proudech přesahujících milion ampérů. Specializujeme se na diagnostiku elektrických veličin a na detekci vysokoenergetických elektronů, iontů, fotonů a neutronů.

Zobrazit stránku »

Výzkum nanomateriálů a nanočástic

Zabýváme se výzkumem nanočástic (nanodiamant, nanozlato) a dalších nanomateriálů (grafén, grafénoxid) zejména s ohledem na jejich elektronické interakce s organickými molekulami a světlem.

Zobrazit stránku »