Katedra fyziky se podílí na výzkumu ve výzvě OP JAK Špičkový výzkum

Výzva Špičkový výzkum v Operačním programu Jan Amos Komenský (OP JAK) patří mezi jednu z nejvýznamnějších českých grantových výzev s alokací 12 miliard korun, která má za cíl umožnit českému výzkumu dosáhnout evropské a světové špičky. Katedře fyziky se podařilo zapojit do výzkumu ve dvou nově přijatých projektech v této výzvě a získala tak do roku 2028 významné prostředky pro výzkum a rozvoj týmů vč. podpory doktorandů a laboratorního vybavení. Projekt „Konverze a skladování energie“ (ECO&Stor) se zabývá konverzí sluneční energie na energeticky bohaté sloučeniny, paliva, vodík a elektřinu. Součástí výzkumu jsou také molekulární design a teoretické výpočty, vývoj baterií a superkapacitorů, a řešení praktické a současně estetické integrace těchto technologií pro budovy, města i venkov. Projekt „Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti“ (SenDISo) se zaměřuje na mezioborový výzkum technologií pro novou generaci detektorů a biosenzorů, které najdou využití při monitorování životního prostředí, zlepšování lékařské diagnostiky biomarkerů,  radioterapie a kontroly kvality v průmyslu. Nové technologie se mimo jiné zaměří na citlivost na úrovni jednotlivých molekul, což může vést k novým objevům i včasnější diagnostice závažných onemocnění.