Výzkum nanomateriálů a nanočástic

Zabýváme se výzkumem nanočástic (nanodiamant, nanozlato) a dalších nanomateriálů (grafén, grafénoxid) zejména s ohledem na jejich elektronické interakce s organickými molekulami a světlem. Praktické experimenty a teoretické výpočty ukazují slibný potenciál pro využití od energetiky po biomedicínu.