Nelineární akustika

Kontakt: doc. Dr. Ing. Michal Bednařík

nelinak-1-300x283Nelineární akustika je fyzikální obor zabývající se studiem vlastností a využitím zvukových polí, jejichž amplituda je natolik vysoká, že k jejich popisu již není možné využít metod a postupů běžně známých z akustiky lineární. S vysokými amplitudami zvukových polí souvisí řada nelineárních jevů, které mají na jednu stranu vysoký aplikační potenciál (radiační tlak, akustická prodění, kavitace, generování tepla), zatímco na straně druhé zabraňují účinnému zvyšování amplitudy těchto zvukových polí.