Elektrické výboje pro biologické aplikace

vyboje-pro-bio-300x201kupina zkoumá schopnost nízkoteplotního plazmatu (NTP) působit na růst mikroorganizmů. Ukázalo se, že NTP je schopno omezit, zpomalit, respektive úplně zastavit množení mikroorganizmů a představuje účinnou formu dekontaminace a sterilizace. Oproti jiným v praxi užívaným metodám dekontaminace s sebou nepřináší množství nežádoucích účinků (například nemožné ošetření potravin nebo biologických povrchů agresivními chemickými přípravky, nemožné použití sterilizace při zvýšené teplotě na teplocitlivé materiály) a ukazuje se jako vhodná alternativa.

Mikroorganizmy jsou v našem okolí v podstatě všudypřítomné a bez symbiotického vztahu některých z nich by byl samotný lidský život problematický. Situace je však horší při přemnožení mikroorganizmů působících jako patogeny. Protože následná léčba bývá často komplikovaná, snažíme se minimalizovat počet patogenních mikroorganizmů na předmětech s nimiž člověk přijde do styku.

V současnosti je známé, že působením elektrických výbojů vzniká NTP a působí, z lidského pohledu pozitivně, na mnoho různých mikroorganizmů. Dlouhodobým cílem skupiny je analýza vlyvu různých druhů výbojů a různých parametrů expozice na modelové organizmy. Při tom je snaha tyto parametry optimalizovat, tak aby sterilizace pomocí NTP mohla být použita s co největší účinností na co nejširší rozsah materiálů.

Vybrané publikace

 1. Scholtz, V. – Julák, J. – Kříha, V.: The microbicidal effect of low-temperature plasma generated by corona discharge: Comparison of various microorganisms on an agar surface or in aqueous suspension. Plasma Processes and Polymers. 2010, vol. 7, no. 3-4, p. 237-243. ISSN 1612-8850.
 2. Scholtz, V. – Julák, J. – Kříha, V.: Decontamination of surfaces – comparison of various corona discharges. Acta Technica CSAV. 2010, vol. 55, no. 4, p. 1. ISSN 0001-7043.
 3. Kříha, V. – Dymáčková, L.: Determining electrical characteristics of Escherichia coli and Staphylococcus epidermidis corona discharge treatments. In 24th symposium on Plasma Physics and technology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 103. ISBN 978-80-01-04548-0.
 4. Scholtz, V.: Comparison of Bactericidal Effects of Corona Discharges for Various Parameters. In Workshop 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 268-269. ISBN 978-80-01-04513-8.
 5. Scholtz, V.: The Evolving of Bacterial Clone Resistive to the Low-Temperature Plasma. In Workshop 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 276-277. ISBN 978-80-01-04513-8.
 6. Scholtz, V.: The Persistance of Bactericidal Effects in Water After its Exposition to the Corona Discharge. In Workshop 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 274-275. ISBN 978-80-01-04513-8.
 7. Scholtz, V. – – et al.: Inactivation of prions using electrical DC discharges at atmospheric pressure and ambient temperature. In 3rd International Conference on Plasma Medicine. Eindhoven: University of Technology, 2010, vol. 1, p. 126.
 8. Scholtz, V. – Julák, J. – Kříha, V.: The Microbicidal Effect of Low-Temperature Plasma Generated by Corona Discharge: Comparison of Various Microorganisms on an Agar Surface or in Aqueous Suspension. Plasma Processes and Polymers [online]. 2009, vol. 2009, no. 6, Internet: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/123194997/PDFSTART. ISSN 1612-8869.
 9. Scholtz, V. – Julák, J.: The Bactericidal Effect of the Corona Discharge Low Temperature Plasma at Atmospheric Pressure. In Workshop 2009 CTU Reports [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, p. 316-317. ISBN 978-80-01-04286-1.
 10. Kříha, V. – Dymáčková, L. – Julák, J. – Scholtzová, J.: Exposed Charge by Negative Corona Discharge is Dominant Parameter of Staphylococcus Epidermidis Grow Inhibition. In 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Physics, 2008, p. 155. ISBN 978-80-01-04030-0.
 11. Scholtz, V. – Julák, J. – Kříha, V. – Mosinger, J.: Decontamination Effects of Low-temperature Plasma Generated by Corona Discharge Part I: an Overview. Prague Medical Report . 2007, vol. 108, no. 2, p. 115-127. ISSN 1214-6994. 12. Scholtz, V. – Julák, J. – Kříha, V. – Mosinger, J. – Kopecká, S.: Decontamination Effects of Low-temperature Plasma Generated by Corona Discharge Part II: New Insights. Prague Medical Report . 2007, vol. 108, no. 2, p. 128-146. ISSN 1214-6994.
 12. Kříha, V.: Corona discharge bactericidal effect on Escherichia coli protected by gel. In Proceedings of XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases [CD-ROM]. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i., 2007, vol. 1, p. 1439-1441. ISBN 978-80-87026-01-4.
 13. Kříha, V. – Koller, J.: Edge-to-gel corona discharge bactericidal effect. In Proceedings of XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases [CD-ROM]. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i., 2007, vol. 1, p. 1418-1420. ISBN 978-80-87026-01-4.
 14. Julák, J. – Kříha, V. – Scholtz, V.: Corona discharge: A simple method of its generation and study of its bactericidal properties. Czechoslovak Journal of Physics. 2006, vol. 56, no. Suppl. B, p. 1333-1338. ISSN 0011-4626.
 15. Koller, J. – Kříha, V. – Scholtz, V. – Straňák, V. – Tichý, M. – et al.: Surfatron plasma-based sterilisation. Czechoslovak Journal of Physics. 2006, vol. 56, no. Suppl. B, p. 843-847. ISSN 0011-4626.
 16. Julák, J. – Kříha, V. – Scholtz, V.: Study of bactericidal effects of corona discharge at atmospheric pressure on various bacteria. In IEEE Conference Record – Abstracts. The 33rd IEEE International Conference on Plasma Science (IEEE Cat. No. 06CH37759). Piscataway: IEEE, 2006, p. 249.
 17. Julák, J. – Kříha, V. – Scholtz, V.: The study of bactericidal effects of corona discharge at atmospheric pressure. In 33rd EPS Conference on Plasma Physics [CD-ROM]. Frascati: European Physical Society, 2006, p. P4.007. ISBN 2-914771-40-1.
 18. Straňák, V. – Tichý, M. – Kříha, V. – Scholtz, V. – Houser, F. – et al.: Biotechological Application of Surfatron Plasma Discharge. In WDS\’06. Prague: MATFYSPRESS, 2006, vol. II, p. 139-144. ISBN 80-86732-85-1.
 19. Straňák, V. – Tichý, M. – Kříha, V. – Scholtz, V. – Navrátil, Z. – et al.: Bio-medical applications and diagnostics of microwave plasma. In ESCAMPIG 2006 Proceedings of Contributed Papers. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2006, p. 441-442. ISBN 2-914771-38-X.