Volitelné předměty

Výuka na katedře se zaměřuje na vzdělávání studentů v oblasti fyziky a techniky od bakalářské úrovně po výuku specializovaných předmětů v magisterském a doktorském studiu. Katedra zajišťuje celofakultně výuku základního kurzu fyziky doplněnou praktickými zkušenostmi v našich v našich výukových laboratořích. Je také významně zapojena do odborné výuky v programu Lékařská technika a bioinformatika /LEB/ do výuky elektroenergetiky /program EEM/.

Seznam všech aktuálně vyučovaných předmětů