Výzkum elektronických vlastností nanodiamantů na titulní stránce Nanoscale Advances

Tým z katedry fyziky se podílel na práci „Absolute energy levels in nanodiamonds of different origins and surface chemistries„ publikované v odborném časopisu Nanoscale Advances vydávaném britskou Royal Society of Chemistry. Tato experimentální práce se zabývá vztahem mezi strukturou a opto-elektronickými vlastnostmi nanodiamantů různého původu (syntetizované při řízené detonací nebo za působení vysokého tlaku a teploty) a s různou povrchovou úpravou (oxidované a hydrogenované). Editory časopisu zaujala práce natolik, že se dostala na titulní stranu zářijového čísla časopisu.