Vánoce s fyzikou pro Gymnázium Zikmunda Wintra

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání:-)

Cenu Nadace Precioza získal Dr. Miroslav Horký

Dne 24. listopadu byla Ing. Miroslavu Horkému, Ph.D. udělena mimořádná cena Nadace Precioza za vynikající disertační práci Numerical Studies of Plasma Instabilities. Ta vznikla na naší katedře pod vedením prof. Petra Kulhánka.

O udělení ocenění rozhodla Stipendijní rada ČVUT v Praze a následně i Správní rada Nadace Preciosa. Slavnostní předání ceny se uskutečnilo 5. prosince v Betlémské kapli v rámci Inženýrské akademie Fakulty strojní. Za Dr. Horkého, který je v současné době na studijním pobytu v Japonsku a zabývá se tam numerickými simulacemi konverzních procesů z elektrických vln na elektromagnetické vlny v plazmasféře Země, převzali ocenění jeho rodiče.

Gratulujeme k úspěchu!

 

Podzimní škola pro středoškolské učitele

Katedra fyziky FEL ČVUT pořádala od 1. 12. do 3. 12. 2016 pro středoškolské pedagogy akci s názvem „Podzimní škola“. Děkujeme našim hostů, že si i v rámci svých nabytých programů, našli na tento třídenní seminář čas. Připravený program, zahrnující několik zajímavých přednášek a exkurzí do laboratoří, hodnotili účastníci akce kladně. Mimo hlavního programu nám společná setkávání s kolegy umožňují prodiskutovat společné problémy prolínající se celým školským systémem a snažit se hledat řešení k možné nápravě. Dále jsme společně vyhodnotili motivační akce pro středoškolské studenty, které pro ně každoročně naše katedra připravuje. V neposlední řadě jsme se věnovali i přípravě podkladů pro případné společné projety zaměřené na propagaci přírodních technických věd na středních školách.

Zvukové vlny v metamateriálech a porézních prostředích

denormsts

V rámci COST Akce CA15125 DENORMS – Design for noise reducing materials and structures –  proběhla na FEL od 26. 9. 2016 do 30. 9. 2016  letní škola „Zvukové vlny v metamateriálech a porézních prostředích“, která byla spoluorganizována katedrou fyziky FEL-ČVUT. V jejím rámci proběhly tyto přednášky:

  • Irreducible Brillouin zone/dispersion relationship in periodic structures/Plan Wave Expansion method – Prof. J. Vasseur (Univ. Lille 1, France),
  • Multiple Scattering Theory – D. Torrent (Univ. Bordeaux, France),
  • Theory of homogenization applied to porous materials – Dr. C. Boutin (École Nationale des Travaux Publics de l’État, France),
  • Sonic crystals – Dr. V. Romero-García (Laboratoire d’Acoustique de l’Univ. du Maine, France),
  • Metamaterials for sound absorption – Prof. P. Sheng (Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China),
  • Acoustic wave propagation in viscothermal fluids and nonlocal homogenization – Dr. D. Lafarge (Laboratoire d’Acoustique de l’Univ. du Maine, France),
  • Homogenization Theory applied on periodic structures – Prof. J. Sánchez Dehesa (Univ. Politècnica València, Spain),
  • Numerical methods for porous media – Prof. P. Göransson (KTH, Royal Institute of Technology, Sweden),
  • Examples of industrial use of porous materials: aeronautic industry – M. Rodrigues (Embraer Engineering and Technology Center, Portugal) / automotive industry – Dr. A. Duval (Trèves-group, France) / building  – Dr. P. Leroy (Isover Saint-Gobain CRIR, France),
  • Nonlinear acoustic wave propagation – Dr. F. Coulouvrat (Institut Jean le Rond d’Alembert, France).

Leták, Web COST Akce CA15125 DENORMSZáznamy přednášek jsou k dispozici zde

Jarní škola v Temešváru

Už čtvrtým rokem pořádá v Temešváru katedra fyziky Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze Jarní školu mladých autorů. (více zde)

FEL opět otevřena i pro nejmenší školáčky

Předškoláci a školáci z Mateřské a Základní školy NEMO v Říčanech navštívili v úterý 22. března naší fakultu. Katedra fyziky pro ně připravila nejprve přednášku s názvem „Smysly a měření“. Po krátké přestávce pak pracovali ve skupinách se stavebnicemi vyvinutými na katedře fyziky a zkoušeli si zapojit jednoduchý elektrický obvod. Až přijdou příště, jistě už budou znát Ohmův zákon a při případné další návštěvě okolo roku 2029 s nimi budeme diskutovat nad Maxwellovými rovnicemi.

doc. Bohuslav Rezek v rozhlase

Máte už doma nějaký diamant? Do deseti let se můžete stát jeho vlastníkem, aniž byste o tom věděli. Diamanty totiž v elektronice nahrazují křemíkové obvody a polovodiče a jejich vlastnosti je předurčují k tomu, stát se průmyslovým materiálem budoucnosti. O využití diamantu v elektronice i biomedcíně hovořil pro Magazín Leonardo doc. Bohuslav Rezek. (více zde)

FEL otevřena i pro nejmenší školáčky

V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání proběhla v pátek 13. 2. na naší fakultě návštěva předškoláků ze ZŠ Korunovační a v úterý 17. 2. návštěva žáčků z univerzitní mateřské školy Lvíčata. Katedra fyziky pro ně připravila exkurzi do bezodrazové komory, krátké povídaní o Životě ve vesmíru a zábavné fyzikální experimenty, které si mohli i sami vyzkoušet. Těšíme se, že se tito malí školáčci zapíší ke studiu na naší fakultě již ve školním roce 2028/2029.

prof. Petr Kulhánek v rozhlase

V pořadu Meteor Českého rozhlasu – Dvojka hovořil dne 9. ledna 2016 prof. Petr Kulhánek o záhadě bouřkových rudých skřítků. (více zde)

Ing. Ladislav Sieger v rozhlase

V pořadu Meteor Českého rozhlasu – Dvojka hovořil Ing. Ladislav Sieger o logaritmickém pravítku (více zde).