Využíváme moderní technologie pro distanční přednášky Fyziky

Distanční výuka na vysokých školách probíhá už od března 2020. I my na katedře fyziky FEL se snažíme dělat vše proto, abychom zabezpečili naše přednášky při distanční výuce v co nejlepší kvalitě. Ve velké posluchárně se díky podpoře SVTI daří přednášky Fyziky streamovat (a nahrávat pro pozdější shlédnutí) studentům ve vysoké zvukové a obrazové kvalitě, a samozřejmě i té obsahové :-). Na fotografii je zachycen přednášející doc. Michal Bednařík při přednášce aktuálně probíhajícího předmětu Fyzika 1, povinného předmětu pro studenty 1.ročníku naší fakulty. Aplikace TEAMS běžící na velkém monitoru umožňuje oboustrannou komunikaci se studenty. Nicméně před prázdnou posluchárnou to prostě tak nějak není ono :-/.

Pro zájemce o akutální záznamy přednášek z Fyziky 1 jsou v Mediatéce ČVUT archivovány přednášky dr. Petra Koníčka.