Distanční výuka – předvádíme volný pád :-)

K našim přednáškám z Fyziky nedílně patří i experimentální zážitky z laboratoří. Naše moderní výuková laboratoř je vybavena širokou škálou úloh, které si v běžném vyučovacím režimu studenti vyzkouší a provedou vlastní experimenty. Bohužel v současnosti výuka laboratoří probíhá v distančním režimu, a proto se snažíme zážitek z praktických experimentů zprostředkovat studentům jinou formou.

Názorně proto předvádíme studentům komentovaný průběh fyzikálních experimentů pomocí multimediálních prezentací. Jedním z předváděných experimentů ve Fyzice 1 je Studium volného pádu. Technicky je experiment jednoduše elegantní v podobě měření doby pádu ocelové kuličky z různé výšky a následného určení hodnoty tíhového zrychlení v Praze (přesněji v naší laboratoři v Dejvicích ve 4.patře). Současně je tento experiment velmi užitečný pro chápání účinků gravitace a dalších fyzikálních sil působících na těleso v pohybu, ať už na Zemi nebo ve vesmíru. Podklady k experimentům jsou studentům k dispozici na fakultním serveru Moodle.