Velký úspěch doktorandského studenta Jana Faita v soutěži o Cenu Milana Odehnala

Jan Fait se umístil na třetím místě v soutěži o Cenu Milana Odehnala, která ve dvouletých intervalech oceňuje mladé autory vědeckých prací z oboru fyziky. Milan Odehnal (15. 12. 1932 – 17. 9. 1988) byl vynikající experimentátor i teoretik ve fyzice nízkých teplot, jedna z nejvýznačnějších postav české fyziky šedesátých až osmdesátých let 20. století. Soutěže se zúčastnilo celkem dvacet šest účastníků. Vítězem soutěže se stal Arman Tursunov z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě za teoretické studium černých děr. Slavnostní předávání cen proběhlo 9.9.2020 na 20. konferenci českých a slovenských fyziků v Praze.

Ve své práci se Jan Fait věnuje vytváření fotonických struktur v diamantu. Diamant se vyznačuje řadou zajímavých fyzikálních vlastností, mezi které se řadí přítomnost barevných center, která jsou tvořena příměsovými atomy (např. křemík nebo dusík). Barevná centra lze využít jako zdroje světla sestávajícího se z jednotlivých fotonů. Takové zdroje jsou nyní intenzivně zkoumány pro bezpečný (kvantový) přenos informací. Barevná centra jsou zároveň citlivá na fyzikální a chemické podmínky ve svém okolí a lze je tak využívat v senzorech, např. teploty, magnetického pole anebo přítomnosti chemických látek, s aplikacemi zejména v medicíně. Fotonické struktury umožňují nasměrovat emitované fotony do preferovaného směru a tím zvyšují účinnost detekce, která je stěžejní pro aplikace. Jan Fait se věnuje, jak novým postupům pro vytváření nanostruktur v diamantu za pomoci tenké vrstvy amorfního křemíku, tak optimalizaci fotonických struktur, pro dosažení maximální účinnosti detekce fotonů. Práce probíhá v úzké spolupráci mezi katedrou fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT a Fyzikálním ústavem AVČR.

Foto: Fyzikální ústav Akademie věd ČR. V první řadě zleva: E. Hulicius, A. Valkárová, A. Fejfar a za nimi nositelé Ceny Odehnala 2020 Z. Kašpar a J. Fait