Mimořádně pozitivní odezva na seminář „Chemie na ČVUT“

Katedra fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT se na podzim roku 2019 podílela na ojedinělé a velice úspěšné akci „Chemie na ČVUT“ , která byla určena středoškolským učitelům a jejich žákům. Cílem bylo představit chemii jako zajímavý obor, který je součástí výuky a výzkumu na řadě fakult ČVUT.

Na katedře fyziky si účastníci vyzkoušeli řadu praktických experimentů v laboratořích: Kultivaci bakterií z potravin a otisků prstů a potlačení jejich růstu pomocí elektrických výbojů v mikrobiologické laboratoři s dr. Jaroslavem Jírou. Měření léčiv pomocí impedančních senzorů s diamantovými a zlatými nanočásticemi s dr. Ilonou Ali Bláhovou. A připravovali si sami elektrický biosenzor z papíru a grafitu/grafénu s prof. Bohuslavem Rezkem. Prof. Rezek také přednášel účastníkům na téma “Moderní biosenzory: principy, materiály a řešení aktuálních výzev”.

Prvního ročníku semináře Chemie na ČVUT se zúčastnilo 53 účastníků a podle jejich odezvy byla akce mimořádně úspěšná. Průběh akce ilustruje tento videosestřih ze semináře. Účastníci vyjádřili přání, aby se tento seminář stal tradicí a pochvalovali si vydařený koncept propojení odborných přednášek a praktických experimentů. Díky velkému úspěchu akce se můžeme těšit na její opakování. Seminář Chemie na ČVUT proběhne 5. února 2021 a bude opět akreditován v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).