Ing. Jan Fait úspěšně obhájil dizertační práci

Doktorand katedry fyziky Ing. Jan Fait v pondělí 1. února 2021 úspěšně obhájil svou dizertační práci na téma „Fabrication and characterization of diamond photonic structures“ pod vedením školitele prof. Bohuslava Rezka z katedry fyziky a školitele istanbul escort specialisty dr. Lukáše Ondiče z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Oponenty práce byli prof. Christoph Becher ze Saarlandské univerzity, prof. Dušan Pudiš ze Žilinské univerzity a doc. Ivan Richter z FJFI ČVUT.  Všichni oponenti vysoce hodnotili kvalitu předložené dizertační práce, dosažené výsledky i prezentaci doktoranda při obhajobě.  Za svůj výzkum získal Jan Fait již během studia prestižní Cenu Milana Odehnala, která oceňuje mladé autory vědeckých prací z oboru fyziky. Přejeme hodně úspěchů v další práci.