Kuffnerova cena – Dr. Vratislav Fabián spoluautorem úspěšné knižní publikace

Dr. Vratislav Fabián z katedry fyziky FEL ČVUT je členem kolektivu autorů nové knihy Elektrokonvulzivní léčba – teorie a praxe (autor: Lucie Kališová a kolektiv, Karolinum 2019, ISBN 978-80-246-4337-3). Elektrokonvulzivní terapie (EKT) je biologická metoda léčby v psychiatrii, která byla poprvé v léčbě psychických obtíží aplikována před 80 lety. Její účinnost v léčbě řady závažných akutních duševních onemocnění nebyla dosud překonána. Kniha obdržela Kuffnerovu cenu za nejlepší knižní publikaci. Kuffnerova cena je pojmenována podle prof. MUDr. Karla Kuffnera, který byl v letech 1895 – 1929 přednostou Psychiatrické kliniky na Karlově a je považován za zakladatele moderní české psychiatrie a autor významné učebnice. Uvedená cena je nejstarší českou psychiatrickou cenou, která je udělována od počátku šedesátých let minulého století. Mezi její laureáty patří např. Cyril Höschl a další osobnosti naší psychiatrie. Dr. Fabián se podílel na kapitole Technické předpoklady průběhu elektrokonvulzivní terapie, která pojednává o aspektech aplikace ECT z hlediska možného úrazu elektrickým proudem. Gratulujeme Dr. Fabiánovi k ocenění a jeho přínosu k této významné publikaci.