gaziantep escort

Milan Červenka

Author's posts

Na obálce časopisu Journal of Applied Physics

Časopis Journal of Applied Physics vysoce ocenil příspěvek “DC-driven atmospheric pressure pulsed discharge with volume-distributed filaments in a coaxial electrode system” autorů z katedry fyziky ČVUT FEL. Redakce vybrala příspěvek na obálku osmého čísla, vol. 126, 2019 uvedeného časopisu (https://doi.org/10.1063/1.5113950). Reprodukce obálky časopisu Journal of Applied Physics 126(8), 28 August 2019, se souhlasem AIP Publishing.

Ocenění za popularizaci fyziky

Česká fyzikální společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků udělila ocenění za významnou činnost v popularizaci fyziky pracovníkům naší katedry, kteří se podílejí na organizaci Fyzikálních čtvrtků. Toto ocenění bylo uděleno v rámci soutěžní přehlídky významných činů ve zpřístupňování fyziky (a matematiky) veřejnosti, organizované Českou fyzikální společností ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK, dne 13. …

Continue reading

Ocenění GSA na konferenci EMRS Fall 2019

Na konferenci Evropské společnosti pro materiálový výzkum EMRS Fall 2019 (https://www.european-mrs.com/meetings/2019-fall-meeting) ve Varšavě získala Dr. Daria Miliaieva za svoji práci na téma „‚Nanodiamond surface chemistry controls assembly of organic dyes and photovoltage“ významné ocenění – Graduate Student Award. Cena byla udělena na základě prezentace ústní přednášky na sympoziu konference, zkrácené verze před komisí a osobního …

Continue reading

Doktorandky úspěšně obhájily své dizertační práce

Doktorandky katedry fyziky, Mgr. Petra Matunová a Ing. Daria Miliaieva (na snímku) ve čtvrtek 12.12.2019 úspěšně obhájily své dizertační práce v rámci oboru Elektrotechnologie a materiály doktorského programu FEL ČVUT. Školitelem obou doktorandek byl prof. Bohuslav Rezek. Oponenty prací byli prof. Weiter a doc. Čechal z VUT Brno, dr. Pfleger z Ústavu makromolekulární chemie AVČR …

Continue reading

Mgr. Petra Matunová získala třetí místo ve studentské soutěži o nejlepší přednášku v rámci Symposia Q

Mgr. Petra Matunová, postgraduální studentka na katedře fyziky FEL ČVUT a na Fyzikálním ústavu AV ČR byla oceněna na konferenci European Materials Research Society (EMRS) 2019 Fall Meeting, která proběhla ve Varšavě ve dnech 16.-19.9.2019. Získala třetí místo ve studentské soutěži o nejlepší přednášku v rámci Symposia Q s názvem `Nanoparticles: advances in synthesis, characterization, theoretical modelling …

Continue reading

Nanodiamanty pomáhají rozkládat nervově paralytické látky

Nebezpečné bojové chemické látky jako novičok nebo sarin by mohl několikanásobně účinněji rozložit nový nanokompozit. Na jeho vývoji se podíleli i vědci Akademie věd ČR, Štěpán Stehlík z Fyzikálního ústavu a Jiří Henych z Ústavu anorganické chemie, spolu s kolegy z dalších českých institucí i Uppsalské univerzity. Rychlé a účinné odbourávání nebezpečných látek je klíčové …

Continue reading

Publikační úspěch v časopisu Scientific Reports

Publikace, zabývající se chováním oční pupily v průběhu paměťových testů Pupil size reflects successful encoding and recall of memory in humans, která vznikla v rámci výzkumné spolupráce mezi katedrou fyziky a Neurologickým oddělením Mayo Clinic, Rochester, USA, zaznamenala velký ohlas u odborné veřejnosti. Patří mezi 100 nečtenějších článků v oblasti neurověd v časopisu Scientific Reports za rok 2018.

Katedra fyziky se zabývá projektem na likvidaci kůrovce elektrickým proudem

Podnikem Lesy České republiky, s. p. byl udělen výzkumný projekt „Metody likvidace kůrovce založené na účinku elektrického proudu“, který by mohl účinně zastavit nastávající katastrofu nejen v českých lesích, které jsou v posledních letech nebývale decimovány kůrovcem. Kůrovci ničí kambium a lýko, které vede asimiláty a když se jejich tok přeruší, tak horní části stromu …

Continue reading

Ocenění prací studentů na konferenci POSTER 2019

Na mezinárodní studentské konferenci POSTER 2019 byly oceněny dva příspěvky studentů zapojených do výzkumu silnoproudých impulsních výbojů na Katedře fyziky FEL ČVUT. Student Jan Novotný získal první cenu v kategorii přírodní vědy za příspěvek „Optimizing experimental load of PFZ-200 plasma focus“ ve kterém prezentoval výsledky své bakalářské práce. V této práci se Jan Novotný zabývá dosažením co …

Continue reading

Doktorandky získaly druhé místo v soutěži „Present around the World“

Mgr. Petra Matunová a Ing. Daria Miliaieva, doktorandky na katedře fyziky FEL ČVUT se společně umístily na druhém místě v národním kole soutěže  “Present around the World competition“ pořádanou českým centrem EIT (Institution of Engineering and Technology) dne 16. 5. 2019. Druhé místo bylo spojené s finančním ohodnocením a výherce této soutěže, zaměřené na prezentační dovednosti, měl …

Continue reading