Milan Červenka

Příspěvky autora

Doktorand katedry fyziky Ing. Jan Novotný získal ocenění na prestižní letní škole Kudowa Summer School

Varšavský Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion tradičně pořádá každé dva roky mezinárodní letní školu fyziky plazmatu a jaderné fúze. V letošním 17. ročníku se podařilo uspět studentovi doktorského programu Aplikovaná fyzika, Ing. Janu Novotnému, který získal v silné mezinárodní konkurenci za svou prezentací Gaseous hybrid X-pinch on a small dense plasma focus device …

Pokračovat ve čtení

Astrosoustředění 2024 – unikátní setkání s hvězdami

Ve dnech 30. června až 2. července 2024 proběhl již 26. ročník Astronomického soustředění, které pro studenty pořádá katedra fyziky FEL ČVUT. Ve školícím středisku Temešvár se tentokrát sešlo 25 studentů vysokých škol a 4 středoškolští vítězové fyzikálních a matematických olympiád. Během tří dnů byla jedna jasná noc pro pozorování, zaznělo 9 přednášek (dvě v …

Pokračovat ve čtení

Katedra fyziky pořádá v dubnu mezinárodní workshop RenewPV

Katedra fyziky je součástí rozsáhlé sítě pracovišť pro výzkum nových fotovoltaických materiálů a řešení, která je podpořená dlouhodobým projektem COST s názvem RenewPV (https://renewpv.eu). Projekt RenewPV sdružuje akademické a průmyslové týmy z celé Evropy a světa s cílem propojit kapacity, odborné znalosti, podpořit studentské stáže a podnítit tak další špičkový výzkum, vývoj a zavádění tenkovrstvých fotovoltaických …

Pokračovat ve čtení

Katedra fyziky se podílí na výzkumu ve výzvě OP JAK Špičkový výzkum

Výzva Špičkový výzkum v Operačním programu Jan Amos Komenský (OP JAK) patří mezi jednu z nejvýznamnějších českých grantových výzev s alokací 12 miliard korun, která má za cíl umožnit českému výzkumu dosáhnout evropské a světové špičky. Katedře fyziky se podařilo zapojit do výzkumu ve dvou nově přijatých projektech v této výzvě a získala tak do roku …

Pokračovat ve čtení

Získali jsme nový mezinárodní projekt GAČR s Taiwanem

Odbornému asistentovi dr. Ukraintsevovi na katedře fyziky FEL ČVUT se podařilo získat jeden ze dvou mezinárodních projektů udělených v letošním roce agenturami GAČR a National Science and Technology Council (NSTC) na Taiwanu. Tříletý projekt na téma „Spinově polarizované nanostruktury oxidu zinečnatého“ je založen na spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR a National Pingtung University (NPTU) na …

Pokračovat ve čtení

Cena děkana za vynikající bakalářské práce na katedře v oblasti akustiky

Studentům Anetě Furmanové (BIO) a Michalu Reiserovi (KyR) byla udělena Cena děkana za vynikající bakalářskou práci. Pod vedením dr. Viktora Hrušky si oba vybrali témata spojující akustiku a strojové učení. Aneta ve své práci Optimization of sound absorption in rectangular acoustic black holes studovala možnosti zvýšení účinnosti speciálních akustických tlumičů pracujících s řízeným poklesem rychlosti …

Pokračovat ve čtení

Dr. Hruška oceněn děkanem jako nejlepší cvičící fyziky

Při slavnostních promocích v Betlémské kapli dne 23. listopadu 2023 převzal dr. Viktor Hruška od děkana fakulty prof. Petra Páty ocenění za vynikající pedagogický výkon jako nejlepší cvičící. Viktor Hruška je přibližně dva roky odborným asistentem na katedře fyziky v oblasti akustických vlnovodů a černých děr a již řadu let se aktivně zapojuje do výuky seminářů …

Pokračovat ve čtení

Ocenění doktorandy Markéty Šlapal Bařinkové na mezinárodní konferenci

Přednáška Markéty Šlapal Bařinkové na téma„Exposure of E. coli  to sublethal concentrations of photoactive ZnO nanoparticles and illumination“ získala čestné uznání (druhé místo) v soutěži o nejlepší přednášku pro mladé vědce do 33 let na konferenci Nanocon 2023 (https://www.nanocon.eu/cz/souteze/). Této soutěže s letos účastnilo 20 soutěžících. 15. ročník mezinárodní konference NANOCON se konal v Brně ve dnech …

Pokračovat ve čtení

Výzkum elektronických vlastností nanodiamantů na titulní stránce Nanoscale Advances

Tým z katedry fyziky se podílel na práci „Absolute energy levels in nanodiamonds of different origins and surface chemistries„ publikované v odborném časopisu Nanoscale Advances vydávaném britskou Royal Society of Chemistry. Tato experimentální práce se zabývá vztahem mezi strukturou a opto-elektronickými vlastnostmi nanodiamantů různého původu (syntetizované při řízené detonací nebo za působení vysokého tlaku a teploty) a …

Pokračovat ve čtení

Máme dva nové odborné asistenty

Při otevřeném výběrovém řízení na dvě odborné pozice v oblasti mikroskopie na molekulách a polovodičích a oblasti fyziky vysokoteplotního plazmatu byli z několika interních a externích uchazečů vybráni dr. Egor Ukraintsev a dr. Vojtěch Munzar. Na katedře již působili jako postdoci a od září přechází na akademické pozice odborných asistentů. Přejeme jim hodně úspěchů na nové pozici.