Milan Červenka

Příspěvky autora

Získali jsme nový mezinárodní projekt GAČR s Taiwanem

Odbornému asistentovi dr. Ukraintsevovi na katedře fyziky FEL ČVUT se podařilo získat jeden ze dvou mezinárodních projektů udělených v letošním roce agenturami GAČR a National Science and Technology Council (NSTC) na Taiwanu. Tříletý projekt na téma „Spinově polarizované nanostruktury oxidu zinečnatého“ je založen na spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR a National Pingtung University (NPTU) na …

Pokračovat ve čtení

Cena děkana za vynikající bakalářské práce na katedře v oblasti akustiky

Studentům Anetě Furmanové (BIO) a Michalu Reiserovi (KyR) byla udělena Cena děkana za vynikající bakalářskou práci. Pod vedením dr. Viktora Hrušky si oba vybrali témata spojující akustiku a strojové učení. Aneta ve své práci Optimization of sound absorption in rectangular acoustic black holes studovala možnosti zvýšení účinnosti speciálních akustických tlumičů pracujících s řízeným poklesem rychlosti …

Pokračovat ve čtení

Dr. Hruška oceněn děkanem jako nejlepší cvičící fyziky

Při slavnostních promocích v Betlémské kapli dne 23. listopadu 2023 převzal dr. Viktor Hruška od děkana fakulty prof. Petra Páty ocenění za vynikající pedagogický výkon jako nejlepší cvičící. Viktor Hruška je přibližně dva roky odborným asistentem na katedře fyziky v oblasti akustických vlnovodů a černých děr a již řadu let se aktivně zapojuje do výuky seminářů …

Pokračovat ve čtení

Ocenění doktorandy Markéty Šlapal Bařinkové na mezinárodní konferenci

Přednáška Markéty Šlapal Bařinkové na téma„Exposure of E. coli  to sublethal concentrations of photoactive ZnO nanoparticles and illumination“ získala čestné uznání (druhé místo) v soutěži o nejlepší přednášku pro mladé vědce do 33 let na konferenci Nanocon 2023 (https://www.nanocon.eu/cz/souteze/). Této soutěže s letos účastnilo 20 soutěžících. 15. ročník mezinárodní konference NANOCON se konal v Brně ve dnech …

Pokračovat ve čtení

Výzkum elektronických vlastností nanodiamantů na titulní stránce Nanoscale Advances

Tým z katedry fyziky se podílel na práci „Absolute energy levels in nanodiamonds of different origins and surface chemistries„ publikované v odborném časopisu Nanoscale Advances vydávaném britskou Royal Society of Chemistry. Tato experimentální práce se zabývá vztahem mezi strukturou a opto-elektronickými vlastnostmi nanodiamantů různého původu (syntetizované při řízené detonací nebo za působení vysokého tlaku a teploty) a …

Pokračovat ve čtení

Máme dva nové odborné asistenty

Při otevřeném výběrovém řízení na dvě odborné pozice v oblasti mikroskopie na molekulách a polovodičích a oblasti fyziky vysokoteplotního plazmatu byli z několika interních a externích uchazečů vybráni dr. Egor Ukraintsev a dr. Vojtěch Munzar. Na katedře již působili jako postdoci a od září přechází na akademické pozice odborných asistentů. Přejeme jim hodně úspěchů na nové pozici.

Výzkum našeho doktoranda na titulní stránce časopisu Langmuir

Doktorand Hadi Hematian, dr. Egor Ukraintsev a prof. Bohuslav Rezek z katedry fyziky publikovali v odborném časopisu Langmuir práci “Polarization Controlled Assembly of Ultrathin Thiorphan Nanostructures on ZnO Surface Facets”. Editory časopisu zaujala práce natolik, že se dostala na titulní stranu a Twitter. Pomocí mikroskopických experimentů a teoretických simulací v práci zkoumali, jak se thiorfan, malá molekula s důležitými biologickými funkcemi, chová …

Pokračovat ve čtení

Otevíráme novou Referenční laboratoř korelativní mikroskopie

Ve čtvrtek 21. září proběhne na katedře fyziky slavnostní otevření nové Referenční laboratoře pro korelativní SEM-AFM mikroskopii. Referenční laboratoř vznikla jako součást mezinárodního projektu TACOM podpořeného TAČR. V rámci tohoto projektu spolupracuje skupina prof. Bohuslava Rezka na katedře fyziky s firmou NenoVision a partnery z Koreje na výzkumu a vývoji nových metod korelativní mikroskopie s pomocí …

Pokračovat ve čtení

Nové vedení katedry fyziky

Vedení katedry fyzika přebírá od 1. září prof. Bohuslav Rezek. Jeho zástupcem byl jmenován prof. Ondřej Jiříček.

Ing. Vojtěch Munzar obhájil svou dizertační práci

Student doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika ve studijním oboru Fyzika plazmatu na Elektrotechnické fakultě ČVUT Ing. Vojtěch Munzar v polovině května úspěšně obhájil svou dizertační práci na téma „Ion deflectometry in Z-pinch plasmas” a stal se tak posledním absolventem tohoto končícího studijního programu. Práce byla vypracována pod vedením školitele prof. Ing. Daniela Klíra, Ph.D. a školitele specialisty …

Pokračovat ve čtení