Cenu Nadace Precioza získal Dr. Miroslav Horký

Dne 24. listopadu byla Ing. Miroslavu Horkému, Ph.D. udělena mimořádná cena Nadace Precioza za vynikající disertační práci Numerical Studies of Plasma Instabilities. Ta vznikla na naší katedře pod vedením prof. Petra Kulhánka.

O udělení ocenění rozhodla Stipendijní rada ČVUT v Praze a následně i Správní rada Nadace Preciosa. Slavnostní předání ceny se uskutečnilo 5. prosince v Betlémské kapli v rámci Inženýrské akademie Fakulty strojní. Za Dr. Horkého, který je v současné době na studijním pobytu v Japonsku a zabývá se tam numerickými simulacemi konverzních procesů z elektrických vln na elektromagnetické vlny v plazmasféře Země, převzali ocenění jeho rodiče.

Gratulujeme k úspěchu!