Osoba
Jaroslav Petrovický
technik

Telefon: + 420 2 2435 2309
Fax: + 420 2 3333 7031
Adresa: Zikova 2, 166 36 Praha 6
Místnost: Z81