Ocenění za popularizaci fyziky

Česká fyzikální společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků udělila ocenění za významnou činnost v popularizaci fyziky pracovníkům naší katedry, kteří se podílejí na organizaci Fyzikálních čtvrtků. Toto ocenění bylo uděleno v rámci soutěžní přehlídky významných činů ve zpřístupňování fyziky (a matematiky) veřejnosti, organizované Českou fyzikální společností ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK, dne 13. 12. 2019. Ocenění převzali na Fyzikálním čtvrtku konaném dne 19. 12. 2019 doc. Karel Malinský, dr. Martin Žáček, dr. Vratislav Fabián a Ing. Lukáš Matera. Fyzikální čtvrtky jsou volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL ČVUT v Praze, pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost. Konají se každý čtvrtek v průběhu letního i zimního semestru na Fakultě elektrotechnické, a to již od roku 1993. (https://fyzika.fel.cvut.cz/cs/fyzikalni-ctvrtky/).