Na obálce časopisu Matter and Radiation at Extremes

Skupina silnoproudých výbojů z katedry fyziky (FEL, ČVUT v Praze) publikovala článek „Ion acceleration and neutron production in hybrid gas-puff z-pinches on the GIT-12 and HAWK generators“ v americké časopise Matter and Radiation at Extremes (D. Klir et al., MRE 5, 026401 (2020), doi: 10.1063/1.5132845). Článek vznikl v rámci mezinárodní spolupráce s vědci z USA (US Naval Research Laboratory, Washington) a Ruské federace (Ústav silnoproudé elektroniky, Ruská akademie věd, Tomsk). Editoři tuto publikaci zařadili mezi významné články (tzv. „featured article“) a na obálku květnového čísla vybrali obrázek schematicky znázorňující použitou konfiguraci elektrického výboje. Tato originální konfigurace výboje typu z-pinče umožnila urychlení elektronů a iontů na relativistické energie. Pozorované energie (desítky MeV) přesáhly nejvyšší hodnoty doposavad získané pomocí nanosekundové impulzní výkonové techniky. Významným přínosem článku je skutečnost, že se rekordní hodnoty energií podařilo získat na dvou nezávislých zařízeních.