Úspěch Davida Hladíka na studentské konferenci POSTER 2018

Student David Hladík získal na mezinárodní studentské konferenci POSTER 2018 první cenu v kategorii přírodní vědy za příspěvek „Calibration of the Silver Activation Counter of Neutrons for Laser System and Plasma Focus Experiments,“ ve kterém prezentoval výsledky své bakalářské práce vypracované v rámci výzkumu skupiny Silnoproudých impulsních výbojů na katedře fyziky  FEL ČVUT (vedoucí bakalářské práce: Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D.).

Bakalářská práce prezentovaná v oceněném příspěvku se zabývá kalibrací a možnostmi použití neutronového detektoru vyvinutého na katedře fyziky FEL ČVUT. Detektor pracuje na principu aktivace stříbra záchytem neutronů zpomalených pomocí polyethylenového moderátoru. V rámci bakalářské práce byl detektor kalibrován pomocí 241Am-Be neutronového zdroje a následně použit během experimentů na plazmatickém fokusu PFZ-200 na katedře fyziky FEL ČVUT a laserovém systému PALS v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.

Oceněný David Hladík stojí druhý zleva.