Francouzští studenti nadšeni ekologickým inženýrstvím na FEL ČVUT

V letním semestru 2017 přijelo díky spolupráci prof. Borise Šimáka z katedry telekomunikační techniky na FEL ČVUT studovat přes 30 francouzských studentů z Institut supérieur d’électronique de Paris (ISEP). Spolu s další desítkou zahraničních studentů si zapsali kurz ekologického inženýrství (Environmetal Engineering resp. Ekologie a ekotechnika) vyučovaný v angličtině doc. Rudolfem Bálkem a doc. Zdeňkem Staňkem na katedře fyziky FEL ČVUT.

V kurzu se studenti věnovali zejména přírodním a fyzikálním složkám životního prostředí: půdě, vodě, slunečnímu záření, mechanickým, elektrickým, magnetickým polím, excitovaným a ionizovaným částicím, i odpadům. Probíraly se metody měření a senzory různých environmentálních veličin. Praktické aplikace těchto metod studenti prováděli jak v laboratořích katedry fyziky tak venku na vybraných přírodních lokalitách v Praze a okolí.

Studenti měli o problematiku ekologického inženýrství nevšední zájem, což se projevilo i jejich téměř 100% účastí na kurzu. Byli vysoce aktivní na přednáškách, v laboratořích i při měřeních v přírodě. ISEP pošle své studenty i příští rok.


Měření struktury  a zvrstvení půdy Schlumbergerovu metodou (čtyřbodová odporová metoda) v lokalitě Džbán v Praze 6.