VZLUSAT-1 – je stále na oběžné dráze Země

VZLUSAT-1 je technologická družice typu CubeSat, vyvinutá, postavená a otestovaná jako výsledek spolupráce několika českých společností a zaštítěná projektem QB50, ze kterého byl spolufinancován start.

Družice VZLUSAT-1 v laboratoři.

Hlavním řešitelem projektu je Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech, kde byla družice konstruována. Za FEL ČVUT se v projektu angažoval Ing. Ladislav Sieger z katedry fyziky, který vedl úspěšně obhájené diplomové práce studentů Ing. Veroniky Stehlíkové, Ing. Martina Urbana a Ing. Ondřeje Nentvicha z katedry radioelektroniky, kteří se společně s Ing. Tomášem Báčou zabývali návrhem, konstrukcí a testováním samotné družice. Družice byla vypuštěna 23. června 2017.

 

 Záznam ze startu rakety PSLV – C38.

Více informací najdete zde.

Kompletním popisem problematiky se bude zabývat série bulletinů: