Doktorandky získaly druhé místo v soutěži „Present around the World“

Mgr. Petra Matunová a Ing. Daria Miliaieva, doktorandky na katedře fyziky FEL ČVUT se společně umístily na druhém místě v národním kole soutěže  “Present around the World competition“ pořádanou českým centrem EIT (Institution of Engineering and Technology) dne 16. 5. 2019. Druhé místo bylo spojené s finančním ohodnocením a výherce této soutěže, zaměřené na prezentační dovednosti, měl možnost postupu na regionální (evropské) a odtud na celosvětové kolo. Doktorandky prezentovaly teoretické a experimentální metody, kterými se zabývají pro výzkum nových organicko-anorganických materiálů s aplikacemi zejména pro fotovoltaické aplikace. Jedná se o diamantové nanočástice v kombinaci s organickou molekulou, polypyrolem. Daný kompozitní materiál vykazuje slibné charakteristiky pro oblast solárních článků, zejména vzhledem k naměřenému zvýšenému fotonapětí a efektivní separaci nosičů náboje. Tento výzkum probíhá ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR.