Otevíráme novou Referenční laboratoř korelativní mikroskopie

Ve čtvrtek 21. září proběhne na katedře fyziky slavnostní otevření nové Referenční laboratoře pro korelativní SEM-AFM mikroskopii. Referenční laboratoř vznikla jako součást mezinárodního projektu TACOM podpořeného TAČR. V rámci tohoto projektu spolupracuje skupina prof. Bohuslava Rezka na katedře fyziky s firmou NenoVision a partnery z Koreje na výzkumu a vývoji nových metod korelativní mikroskopie s pomocí mikroskopu atomárních sil (AFM) a rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM), souhrnně označovaných jako correlative probe-electron microscopy (CPEM). Tato metoda propojuje signál z mikroskopů AFM a SEM do výsledného komplexního souboru dat pro obrazové vizualizace korelující morfologické, chemické, mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti.

Aplikace této metody sahají od biologie po analýzu polovodičů, nanomateriálů, a jejich rozhraní. Referenční laboratoř je otevřena pro všechny zájemce o tato měření. Více informací naleznete v aktualitě na stránce FEL ČVUT a na stránce referenční laboratoře.