Ocenění prof. Kulhánka za přípravu vynikajících studijních materiálů

Profesor Petr Kulhánek byl v zimním semestru 2019/2020 oceněn děkanem FEL ČVUT za vynikající pedagogickou činnost v oblasti přípravy studijních materiálů. Prof. Kulhánek vyučuje od roku 1983, tedy 37 let. Tradičně vyučuje na FEL ČVUT základní kurz fyziky pro bakalářské studenty. Založil také předmět Astrofyzika a čtyřsemestrální kurz Teoretické fyziky. Je autorem dvou tištěných vysokoškolských učebnic (Vybrané kapitoly z teoretické fyziky a Úvod do teorie plazmatu) a sedmi skript, které jsou dostupné online. Materiály jsou vždy průběžně aktualizovány pro potřeby dané skupiny studentů. Byl jedním z prvních na fakultě, kteří natočili vysokoškolské kurzy pro potřeby distanční výuky (Youtube ČVUT FEL, VŠPřednášky.cz). Podílí se na tvorbě řady dalších interaktivních materiálů.