Ing. Vojtěch Munzar obhájil svou dizertační práci

Student doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika ve studijním oboru Fyzika plazmatu na Elektrotechnické fakultě ČVUT Ing. Vojtěch Munzar v polovině května úspěšně obhájil svou dizertační práci na téma Ion deflectometry in Z-pinch plasmasa stal se tak posledním absolventem tohoto končícího studijního programu.

Práce byla vypracována pod vedením školitele prof. Ing. Daniela Klíra, Ph.D. a školitele specialisty Ing. Karla Řezáče, Ph.D.

Oponenty práce byli Brian Appelbe, PhD., Faculty of Natural Sci., Imperial College London, UK, doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze, prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., MFF UK Praha.

Student byl součástí výzkumného týmu Skupina silnoproudých výbojů na katedře fyziky.

K úspěšné obhajobě blahopřejeme!