Doktorandky úspěšně obhájily své dizertační práce

Doktorandky katedry fyziky, Mgr. Petra Matunová a Ing. Daria Miliaieva (na snímku) ve čtvrtek 12.12.2019 úspěšně obhájily své dizertační práce v rámci oboru Elektrotechnologie a materiály doktorského programu FEL ČVUT. Školitelem obou doktorandek byl prof. Bohuslav Rezek. Oponenty prací byli prof. Weiter a doc. Čechal z VUT Brno, dr. Pfleger z Ústavu makromolekulární chemie AVČR a prof. Bogdanowicz z Gdansk University of Technology (Polsko) . Dizertační práce byly na téma „Study and simulation of molecular interactions on diamond surfaces“ a „Assembly and optoelectronic properties of nanodiamond-dye composites„. Výzkum probíhal v úzké spolupráci s kolegy ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Za svou práci získaly doktorandky již během studia řadu ocenění na mezinárodních konferencích. Blahopřejeme.