Témata dizertačních prací

Studium D-D fúzní reakce
Vedoucí : Pavel Kubeš, Daniel Klír

Z-pinčové výboje a jejich diagnostika
Vedoucí : Pavel Kubeš, Jozef Kravárik

Z-pinčové výboje a jejich využití pro jadernou energetiku
Vedoucí : Pavel Kubeš, Daniel Klír

Hybridní plazmachemické systémy pro odstraňování vzdušných polutantů
Vedoucí : Stanislav Pekárek

Nerovnovážné elektrické výboje za atmosférického tlaku v plynech a v heterofázovém prostředí
Vedoucí : Stanislav Pekárek

Elektromagnetická emise koronového a dielektrického bariérového výboje
Vedoucí : Stanislav Pekárek

Interakce výkonových akustických polí s elektrickými výboji
Vedoucí : Rudolf Bálek

Měření a zobrazování akustických polí
Vedoucí : Rudolf Bálek

Ultrazvuková spektroskopie pro analýzu kapalin a pevných látek
Vedoucí : Rudolf Bálek

Aktivní řízení zvuku a vibrací – snižování hluku a vibrací, signálové procesory, adaptivní algoritmy
Vedoucí : Ondřej Jiříček

Subjektivní a objektivní hodnocení kvality zvuku
Vedoucí : Ondřej Jiříček

Přesná měření v akustice – vyzařovací charakteristiky, difrakce, měření v bezodrazové místnosti
Vedoucí : Ondřej Jiříček

Vyzařování zvuku z vibrujících těles – měření a modelování, výpočetní metody založené na metodě konečných a hraničních prvků a pod.
Vedoucí : Ondřej Jiříček

Popis nelineárních stojatých vln v rezonátorech
Vedoucí : Michal Bednařík

Studium nelineárních akustických interakcí v disperzním a disipativním prostředí
Vedoucí : Michal Bednařík

Analýza metod potlačujících kaskádní vlnové procesy
Vedoucí : Michal Bednařík

Popis nelineárních akustických vln v pevných látkách a jejich využití v defektoskopii
Vedoucí : Michal Bednařík

Modelování zvukových vln konečných amplitud v tekutinách
Vedoucí : Petr Koníček

PIC simulace interakce svazku nabitých částic s plazmatem
Vedoucí : Petr Kulhánek

Rekonekce jako zdroj energie pro ohřev plazmatu
Vedoucí : Petr Kulhánek

Depozice vrstev na bázi oxidů v atmosférických výbojích
Vedoucí : Jan Píchal

Diagnostika výbojů za atmosférického tlaku
Vedoucí : Jan Píchal

Sterilizace polymerních materiálů v atmosférickém výboji
Vedoucí : Jan Píchal