prof. Petr Kulhánek v rozhlase

Český rozhlas, Planetárium, prof. Petr Kulhánek: Reliktní záření, inflace vesmíru a gravitační vlny.